DIM-EDU

3a. Trobada de Centres Innovadors de Catalunya (6-6-2018)

3a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA

+ Exposició de Recursos Educatius + Comunicacions on-line

dimecres 6 de juny

al Col.legi Sant Pau Apòstol. Pg. Torroja s/n 43007 TARRAGONA

Inscripció gratuïta mitjançant aquest formulari
Per a presentar una comunicació, cal trametre la proposta a <peremarques@pangea.org>

SOBRE LA JORNADA
Twitter hashtag #JORNADADIM

La JORNADA, que s'inscriu en el marc del projecte/investigació "centres innovadors" del GRUP DIM-EDU i està organitzada amb la col.laboració del Col.legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. Serà un acte obert en SESSIÓ CONTINUA per a tots els inscrits, on cadascú (segons la seva disponibilitat temporal) assistirà a les activitats que siguin més del seu interès.


OBJECTIUS

- Intercanviar coneixements i experiències entre els centres que ja estan innovant "a nivell de centre", per tal de poder orientar millor les actuacions que ja estan realitzant

- Proporcionar orientacions i exemples a seguir als centres que estan començant aquest procés


Veure totes les INSCRIPCIONS 50
(després de fer la inscripció, en uns dies sortiràs aquí)

I ES SORTEJARAN...

- Uns altaveus Comm autoamplificats de 30+ 30 w (Audiovisuals Data, AV+D)

- ...


COMUNICACIONS ON-LINE

A més a més de les comunicacions presencials, en aquest espai de "comunicacions on-line" es difondran altres comunicacions (format Power Point, Prezi, vídeo o document de text) relacionades amb la innovació educativa que puguin ser del interès general.

ATENCIÓ: No ens trametreu el document de la comunicació, el posareu al núvol (SlideShare, Prezi, YouTube...) i ens trametreu el seu enllaç URL, que és el que posarem a la web de la jornada.

 


PROGRAMA PROVISIONAL MATÍ (9 - 14 h)

9:00 - 9:40 Seminari-ponència 1: Com planificar i gestionar un procés d'innovació integral de centre a 3/5 anys?

Presentació: Pere Marquès. Veure document. Exposició del model i intervencions dels assistents.

 

9:40 - 10:00 Seminari-ponència 2: Aportacions clau de la neurociencia als processos d'ensenyament i aprenentatge. Presentació: Pablo Muñoz.

 

10:00 - 10:20 Seminari-ponència 3: emociona-T

Presentación: María Carmen Díez González <maria_carmen.diez@uchceu.es>. CEU Cardenal Herrera. Elche

 

10:20 - 10:40 Inauguració de la jornada

Pablo Muñoz. Director del Col.legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. President de la Jornada.

---

---
Pere Marquès
Director de DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

 

10:40 - 11:20 Bloc-1. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat). Les comunicacions seran de 7 min. Coordina:
--

 

Flash informatiu (5 minuts): Atlantic Devices.

Toni Paco <toni@atlanticdevices.com>

Flash informatiu (5 minuts): iteNlearning.

Julián Alberto Martín Alonso. iteNlearning <julian.martin@itenlearning.com>

Col.legi Sant Pau Apòstol. Tarragona

Ponent per determinar

-

Escola Octavio Paz. Barcelona. La transformació del nostre centre.

Xavier López. Director <a8052165@xtec.cat>

 

Col.legi CEIR Arco Villarroel. Barcelona. L’Aprenentatge Servei l’Ànima del Coneixement.

Lourdes Casas <lourdescasasceir@gmail.com>

 

 

11:20 - 12:20 Panell d'experts-1: Els processos d'innovació educativa a Catalunya. Modera: Pere Marquès
-

 

Flash informatiu (5 minuts): SMART

Jose Luis Castaño Perez <JoseLuisCastano@smarttech.com>

 

---

---

---

---
---

 

QÜESTIONS QUE COMENTARAN ELS PONENTS (a partir de les indicacions del moderador, els ponents oferiran respostes concretes i sintètiques, sense suports multimèdia, en un màxim de 3 min. per cada pregunta)

1.- Autopresentació de cada convidat i del projecte d'innovació que representa.

2.- ¿Que s'ha fet enguany a les escoles que participen en el vostre projecte? ¿Com es dona formació i suport al professorat per tal de que pugui aplicar aquests canvis metodològics?

3.- ¿Quines millores s'observen en els aprenentatges, desenvolupament personal dels alumnes, satisfacció d'alumnat i professorat, relació/col.laboració amb les famílies...?

 

12:20 - 12:40 Coffee Break. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius.

 

 

12:40 - 13:00 Espai "tuit-notícies" En 140 segons els convidats a aquest espai presentaran NOTÍCIES (acompanyades d'una imatge) que poden ser d'interès dels assistents. Coordina: Pere Marquès

 

Flash informatiu inicial (5 minuts): Matific.

José Encuentra <encuentra@matific.com>

 

L'Asociació ESPIRAL, Educació i Tecnologia.

La Facultad Invisible. ¿Quienes somos? Objetivos. Actuaciones. Ver web.
-  

 

13:00 - 14:00 Bloc-2. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat). Les comunicacions seran de 7 min. Coordina:
-

 

Flash informatiu (5 minuts): Edelvives.

Sonia Rufas <srufas@gelv.es>

Escola Pompeu Fabra. Cunit (Tarragona). Projecte d'Aula multisensorial. Document.

Josep Gràcia Vera <e3000998@xtec.cat>

 

Institut Narcís Oller. Valls (Tarragona) i l'Escola Puigcerver. Reus (Tarragona). Com és la meva ciutat?

Núria de Pedro <npedro@xtec.cat> i Eduard Arnal <eduardarnal@gmail.com>

Col·legi Sant Bonaventura. Vilanova i la Geltrú (BCN). Tecnologia sostenible de cicle superior de Primària

Daniel Cierto Julià. Coordinador de pastoral i cultura ecològica del centre. Xavier Soler Oltra <xsolevng@gmail.com>

 

 


PROVISIONAL TARDA (16 - 21 h.)


16:00 - 16:40 Seminari-ponència 4: Què fan els centres innovadors? Què fan els centres amb fracàs escolar < 5%? presentació dels resultats de les recerques del projecte centres innovadors. Veure document-1. Veure document-2.

Presentació: Pere Marquès.

 

 

16:40 - 17:30 Bloc-2. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat). Les comunicacions seran de 7 min. Coordina:
-

 

Flash informatiu (5 minuts): SCHOOL NURSES

Jesús Ruiz <jesus.ruiz@schoolnurses.es> CEO School Nurses

Escola Espai 3. Sant Joan Despí (Barcelona)

Rosa Maria de la Fuente <rfuente@xtec.cat>

 

Escola Sant Josep de Calassanç. Terrassa

Angels Aguilera <angels.a@hotmail.es> y Xavi Lopez <xavi@escolasantjosep.com>

 

Escola FEDAC Leida. Lleida.

Carlota Wetzel Borrell. Directora Pedagògica de Secundària <cwetzel@fedac.cat>

 

 

17:30 - 18:30 Panell d'experts-2: "INNOVAR: per a què?, com?, el paper de l'Administració" Es comentarán aspectes com: els nous objectius educatius, el paper de la integració TIC i l'actualització metodològica en els processos d'innovació de centres, els instruments que s'utilitzen, el paper del professorat i les famílies, les principals dificultats que ens trobem als centres a l'hora d'innovar i solucions que apliquem... Moderació:
-

 

Flash informatiu (5 minuts): Promethean.

Carlos Casado <Carlos.Casado@prometheanworld.com>

 

 

Pablo Muñoz. Director del Col.legi Sant Pau Apòstol de Tarragona.

---

---

---
---

 

PREGUNTES QUE CONTESTARAN LOS PONENTS (a partir de les indicacions del moderador, els ponents oferiran respostes concretes i sintètiques, sense suports multimèdia, en un màxim de 3 min. per cada pregunta)

1.- ¿Per què innovar? Des del projecte CENTRES INNOVADORS considerem que les escoles necessiten innovar especialment per dos motius: actualització curricular completa (què ensenyar, com i amb quins instruments) i millora de l'eficàcia formativa. Està d'acord amb aquest plantejament o hauria que afegir altres factors que exigeixen canviar, innovar?

2.- Com aconseguir-ho? Sense considerar ara les actuacions que puguin fer es de l'Administració per a facilitar els processos d'innovació global en els centres, quins són els factors clau que poden facilitar que la comunitat educativa d'un centre adquireixi el compromís d'innovar? Quins factors són essencials per a facilitar que el procés es desenvolupi de manera eficaç eficient i continuada? Com es pot recolzar el professorat i aconseguir més col.laboració de les famílies?

3.- El paper de l'Administració Educativa. Què podria fer l'Administració Educativa per a promoure i facilitar els processos d'innovació en els centres?

 

18:30 - 18:50 Coffee Break. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius.

 

 

18:50 - 19:10 Espai "tuit-notícies" En 140 segons els convidats a aquest espai presentaran NOTÍCIES (acompanyades d'una imatge) que poden ser d'interès dels assistents. Coordina: Pere Marquès

 

Flash informatiu (5 minuts). Body Planet. Ver vídeo.

Rocío Molina. CEO de Body Planet,<concha@bodyplanet.es>

 

-  

 

19:10 - 20:30 Bloc-4. Miscel.lània de comunicacions: experiències de centres innovadors i experiències de professors. Aquí es presentaran experiències d'innovació (globals o puntuals) "a nivell de centre" i també experiències de professors a les aules. Les comunicacions seran de 7 min. Coordina:
-

 

Flash informatiu (5 minuts): Audiovisuales Data (AV+D). Es sortejaran uns altaveus Comm autoamplificat d e 30+ 30 w. Veure model.

Carlos Rivero <rivero@avd-pro.com>

INS Arnau Cadell. Sant Cugat del Vallès

José Luis Serrano. Director <jserra69@xtec.cat>

 

INS Martí i Franquès. Tarragona. Experiència sobre millora plurilingüe de l'escriptura.

Jordi Satorra <jsatorra@xtec.cat>

 

Suport a les Famílies: 6 anys de l'Estudi Cooppel a favor de l'Èxit Escolar a Tarragona

Josep Maria Ferran i Torrent <info@cooppel.org>

 

Escola Pepa Colomer. El Prat de Llobregat (Barcelona)

Sandra Gallardo <a8074483@xtec.cat>

 

 

20:30 - 20:45. Breu cloenda
--


Entitats i empreses que estaran presents a l'EXPOSICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS

 

 

A més a més es repartirà la publicació:

   

 

Organitzen: Col.legi Sant Pau Apòstol (Pablo Muñoz...) y DIM-EDU (Pere Marquès...)


MOLT IMPORTANT SOBRE LES COMUNICACIONS

Les comunicacions seran principalment "comunicacions de centres" que han posat en marxa una "innovació global a nivell de centre ", implicant a tot el seu professorat (o bona part d'ell) en un procés de "posada al dia" en els aspectes curriculars (què s'ensenya), metodològics (com s'ensenya i s'avalua) i tecnològics (amb quins instruments). I en la comunicació explicaran què fan (o ja han fet) en el seu procés continuat d'innovació, com ho fan (amb quins suports compta el professorat ...) i quins resultats estan obtenint.

També s'admetran "comunicacions d'experiències puntuals en centres", que exposin actuacions innovadores realitzades només en determinades classes o bé que tot i sent a nivell de centre es focalitzin en un únic aspecte (ús de TIC, aplicar una determinada metodologia...).

En ambdós casos, el guió de la comunicació considerarà aquests 5 punts:

- Presentació del centre (nivells educatius, nº de professors i alumnes ...) i del seu context (característiques de les famílies i els alumnes ...)

- Model educatiu del centre: principis bàsics del PEC, objectius educatius d'especial atenció, metodologies i recursos didàctics ...

- Processos d'innovació que es realitzen actualment, com es gestionen, com s'ofereix formació i suport al professorat, com es col·labora amb les famílies ...


- Impacte d'aquestes actuacions en els resultats formatius i de desenvolupament personal de l'alumnat.

- Principals problemàtiques que es presenten i solucions que s'apliquen.

 

L'exposició oral de les comunicacions estarà limitada a 7 minuts, però el document de la comunicació (Power Point, Prezi ...) pot ser més extens; al exposar-lo oralment destacareu només el més important.

ATENCIÓ: No ens trametreu el document de la comunicació, el posareu en el núvol
(SlideShare, Prezi ...) i ens trametreu ABANS DEL 29 DE MAIG l'enllaç URL que és el que posarem a la web de la jornada. En TROBADES anteriors, la web i les seves comunicacions van tenir milers de visites, moltes de col.legues que no van poder venir a la JORNADA presencial.

Si voleu podeu trametre a més a més la URL d'algun vídeo sobre l'escola; el posarem també al programa. Però preferim que al llarg dels 8 minuts de l'exposició de cada ponent NO es passin vídeos (o de fer-ho que només sigui un vídeo molt curt -60/90 segons-).


ALTRES JORNADES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
organitzades per DIM-EDU en el marc del PROJECTE CENTRES

REALITZADES PRÒXIMAMENT

2016 Barcelona ; Madrid; DIM-Clickedu-Barcelona; Zaragoza; 37 Jornada DIM;

2017 Valencia; Málaga; DIM-Clickedu-Madrid; Cáceres; Oviedo; PR3D2017; Barcelona; Tafalla; Madrid; Alicante; Burgos; Zaragoza; 50 Jornada DIM;

2018 Tudela (Navarra)

Dimecres 7 de març Valencia

Dimarts 13 de març Bilbao

Dijous 22 de març Salamanca

18 y 19 de maig 4ª JORNADA PR3D2018 (ver 3ª), en Madrid

Dimarts 17 de abril La Rioja

Dijous 26 de abril Santiago de Compostela

Dimecres 9 de maig Huelva

Dimecres 16 de maig Santander

Dimecres 6 de junyTarragona

Dimarts 26 de juny Ontinyent (Valencia)

Dijous 27 de setembre Alicante

Dimecres 3 de octubre Sevilla

I próximament: Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, León, Terrassa...

Visitas: 97

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

Coordina: Pere Marquès

CURRICULUM BIMODAL

guía saber +
+ éxito educativo

VER NUEVO PARADIGMNA EDUCATIVO

COLABORAMOS CON

PATROCINADORES DIM
© 2018   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio