Encuentro de Centros Innovadores en A Coruña

ENCONTRO DE CENTROS INNOVADORES EN A CORUÑA
. + Exposición de Recursos Educativos + Obradoiros e Presentacións
+Presentación das redes:
"FORMADORES DIM-EDU", "CENTROS ANFITRIÓNS DE AULAS ABERTAS"

FECHA POR DETERMINAR no Salón de Actos do Colexio Santo Domingo (FESD). , A CORUÑA- 15001 (ver mapa)

La jornada a causa del Covid se ha aplazado "sine die": De momento se deja el programa como estaba previsto y cuando se determine la nueva fecha se informará a los ponentes e inscritos para que si les resulta factible confirmen su asistencia. Para cualquier consulta: <peremarques@pangea.org>

 

Inscripción gratuita cumprimentando este formulario. Ver os INSCRITOS

Para presentar unha comunicación, enviar título e breve descrición da proposta a <peremarques@pangea.org>
As comunicacións e presentacións poden ser en galego ou castelán. Identificaranse no programa polo idioma do título.
Todos os oradores e asistentes recibirán unha acreditación da súa participación. Os oradores poderán publicar as súas presentacións e comunicacións na REVISTA DIM.

 

SOBRE A XORNADA
Twitter hashtags: #CENTROSINNOVADORES ; #JORNADADIM

A xornada vai dirixida aos Equipos Directivos, Coordinadores de Innovación e profesores en xeral de todos os niveis educativos, inspectores e xestores da Administración Educativa e especialistas de empresas do sector.
Inscríbese no marco do proxecto/investigacións CENTROS INNOVADORES do GRUPO DIM-EDU, está organizada conxuntamente co Colexio Santo Domingo FESD de A Coruña.

É unha xornada aberta e GRATUÍTA en SESION CONTINUA para todos os inscritos, onde cada un ,segundo os seus intereses e tempo dispoñible, asistirá todo o día ou só unhas horas.

OBXECTIVOS

- Intercambiar coñecementos e experiencias entre os centros que xa están innovando, "a nivel de centro", coa finalidade de orientar mellor as actuacións que xa están a realizar.

- Proporcionar orientacións e exemplos a seguir aos centros que están empezando este proceso.

TEMAS PREFERENTES QUE SE TRATARÁN

- INNOVACIÓN EDUCATIVA: os procesos de innovación educativa na docencia e na xestión dos centros orientada á mellora da eficacia formativa, contidos STEAM,....

- FORMACIÓN DO PROFESORES: as competencias que precisan os docentes de hoxe, sistemas de formación eficaz

- TIC: aplicacións na Educación, robótica e programación educativa; espazos marker, RV, RA, drons, IA e big data....

- FRACASO ESCOLAR E TALENTOS: medidas eficaces contra o fracaso escolar e para potenciar os talentos do alumnado.

- ESCOLAS E MUSEOS: oferta dos museos ás escolas, usos educativos dos recursos do patrimonio cultural e natural.

- OBXECTIVO DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (ODS): actuacións para promover a igualdade de xénero e o respecto á diversidade, saúde e escola...


COMUNICACIÓNS ON-LINE

Ademais das comunicacións presenciais, neste espazo de “comunicacións on-line” difundiranse outras comunicacións (formato Power Point, Genally, Prezi, vídeo ou documento de texto) relacionadas coa innovación educativa que podan ser de interese xeral.

-

---

-

PROGRAMA DE MAÑAN (9 - 14 h.)

 

Recepción a partir das 9:15. Repartirase o programa de man e as publicacións:

 
Apertura da exposición de recursos educativos
Sorteos entre os asistentes ao longo da xornada

Reloxo Casio (nas COMUNICACIÓNS -1)

Uso un año para una clase de la Plataforma YOLEO(nas TUIT NOVAS)

Dron Parrot Mambo Fly (nas TUIT NOVAS)


PROGRAMA DE OBRADOIROS E PRESENTACIÓNS

Estes obradoiros, de 45 minutos, realizaranse na "Aula-2º andar" en paralelo e simultaneamente coas sesións do PROGRAMA XERAL DO DÍA no Salón de Actos.

En breve os inscritos poderán acceder a un formulario para reservar praza nos talleres que sexan do seu interese.

- TALLER 16 h.: Solución colaborativa wifi multiplataforma de CASIO. Interesante ejemplo práctico de como funciona un aula donde profesor y alumnos comparten sus contenidos digitales visualizandolos a través de un proyector de manera ordenada y todo ello sin cables, con una gestión fácil, rápida y práctica. Más información. Formador: Jordi Casals <jordicasals@casio.es>

- TALLER 17 h.: Por determinar. Formador:
- TALLER 18 h.: Por determinar. Formador:
- TALLER 19 h.: Por determinar. Formador:

PROGRAMA NO SALÓN DE ACTOS

9:30 - 10:10 Presentación-1: 10 claves para la gestión de la innovación en un centro (estrella d... + Bases del nuevo paradigma formativo de la Era Internet (estrella de... . Relator: Pere Marquès.

10:10 - 10:30 Presentación-2: A determinar.

10:30 - 10:50 Apertura da xornada.

Johanna González .Colegio Santo Domingo. Preside a xornada <j.gonzalez.cor@fesd.es>

José Mª Giráldez. Asociación ESPIRAL <pepegiral@gmail.com>

 

Representante

Pere Marquès
Coordinador de DIM-EDU. Coordinador da Xornada

10:50 - 11:00 Panel de empresas, onde ,no tempo correspondente a 1 minuto, as empresas que ofrecen a “Exposición de recursos educativos” se van presentando.

 

11:00 - 11:40 Bloque – 1 de comunicacións de centros innovadores e de referencia, onde, en 6 minutos, explicarán os seus ámbitos de innovación, (que fan para innovar?), e moi especialmente a formación e o apoio que ofrecen os profesores e a colaboración coas familias, (como o fan para innovar?) e o impacto que están constatando nos resultados (aprendizaxes, desenvolvemento e satisfaccións dos alumnos). Coordina: Pere Marquès

  
 

 

Flash informativos (7 minutos): CASIO ofrece materiales educativos para la educación en sostenibildad;  itinerarios sostenibles en la economía circular, cambio climático, la energía, el agua y la obsolescencia programada. Conseguirlos gratis registrándoos en  Escuelas Libres de Mercurio. Vídeo Minamata. Presentación Proyectores. Presentación Solución Colaborativa Wifi Casio. Vídeo solución colaborativa. Se sorteará un reloj CASIO entre los asistentes.

Jordi Casals <jordicasals@casio.es>

 

Escuela. Experiencia sobre el programa educativo de recursos medioambientales "Escuela Libres de Mercurio"

Por determinar.

 

Colegio Santo Domingo FESD. A Coruña. Programa de prevención contra el acoso escolar

Laura Seoane. Profesora de Secundaria <l.seoane.cor@fesd.es>, Rosa Pedreira. Psicóloga.

 

Colegio Divino Maestro. Santiago de Compostela (A Coruña)

Elena Millán. Directora <cpr.divino.maestro.santiago@edu.xunta.gal>

11:40 - 12:10 Panel de expertos-1:  INNOVAR: para que?, como? Papel da Administración.Comentaranse aspectos como: os novos obxectivos educativos, o papel da integración Tic e a actualización metodolóxica nos procesos de innovación dos centros: instrumentos que se empregan, papel do profesorado e as familias, principais dificultades que nos atopamos os centros que queremos innovar e as solucións que aplicamos... Modera:

José Mª Giráldez. Asociación ESPIRAL <pepegiral@gmail.com>

 

Representante

 

Representante

.Un asistente con máis de 10 anos de docencia.

12:10 - 12:30 "Coffee Break". Espazo de interacción e visita á Exposición de Recursos Educativos.

 

12:30 - 12:50 Espazo “tuit- novas”. En 140 segundos os invitados a este espazo presentarán NOVAS que poden ser de interese dos asistentes. Na súa exposición orla, poderán proxectar unha imaxe para acompañar ás súas palabras. Coordina: Pere Marquès.

 
 

 

Flash informativos (5 minutos): School Nurses. Presentación. Video. Documento.

Jesús Ruiz <jesus.ruiz@schoolnurses.es> CEO

 

 

Yoleo. Video. Se sorteó el uso de YOLEO por todo un grupo-clase durante un curso escolar

Montse Serra <montse@legiland.cat>

 

 

PCcomponentes.Presentación. Web. Se sorteará un dron Mambo Fly.

Domingo Sánchez Melgarejo <domingo.sanchez@pccomponentes.com>

 

 

L'Asociación ESPIRAL, Educación y Tecnología. Vídeo.

 
 

 

Presentación de las redes de apoyo la la innovación educativa eficaz en las aulas y en la gestión de los centros:: FORMADORES DIM-EDU y CENTROS ANFITRIONES DE AULAS ABIERTAS.

Pere Marquès <peremarques@pangea.org>

 

 

Tuit-novas dos asistentes. En función do tempo dispoñible, poderán subir á MESA DE PONENCIAS quen desexe comunicar NOVAS que poidan interesar aos asistentes..

 

12:50 - 13:30 Bloque-2 de comunicacións: Emprego das TIC e actividades formativas STEAM (en 6 minutos), con especial atención á robótica e programación educativa, RV/RA, espazos maker... Coordina: Pepe Giráldez

 

 

Flash informativo (5 minutos): Mac Graw Hill.

Sara Álvarez <sara.alvarez@mheducation.com>, Noelia García <noelia.garcia2@mheducation.com>

 

 

Flash informativo (5 minutos): Edelvives.

Sonia Rufas <srufas@gelv.es>

 

 

Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Pontevedra. Pensamiento robótico e inclusión.

Rosa Mª Garrido Feijoo. <RGF@once.es>

 
 

 

Universidad de Coimbra Portugal.. A utilização pedagógica do Kahoot.

Maria Teresa Pessoa <tpessoa@fpce.uc.pt>, Carlos Francisco de Sousa Reis <csreis@uc.pt>

 

CEP Pedro Caselles Beltrán.Tomiño (Pontevedra). Tiro porque me toca. Este proyecto gira en torno al abj conjuga juego, scape room, búsqueda de tesoro e igualdad.

Jessica Rodríguez Piñeiro <jessicarodriguezpineiro@edu.xunta.gal>

13:30 - 14:00 Panel de expertos-2:Cales son as principais dificultades que se atopan os equipos directivos e o profesorado para poñer en marcha e manter no tempo os procesos de innovación educativa? Que actuacións se realizan para educar na igualdade de xénero? Os oradores convidados exporán (sen proxectar presentación, só exposición oral) o seu punto de vista ao respecto (de unha ou as 2 preguntas) nuns 5 minutos. Logo poden ter lugar interaccións entre os oradores ou preguntas dos asistentes. E ao final cada poñente terá 1 minuto para facer un último comentario. Modera: Pere Marquès

Rubén Mateos. Director CEE Nuestra Señora de Lourdes (A Coruña) <rubenmateos@edu.xunta.es>

 

Representante

 

Representante

.Un asistente con máis de 10 anos de docencia.

 

14:00 FIN DA SESIÓN DE MAÑÁN


PROGRAMA DE TARDE (16 - 20 h.

16:00 - 16:40 Presentación-3: ¿Qué hacen los centros innovadores para mejorar su eficacia formativa? + Bases del nuevo paradigma formativo de la Era Internet (2ª parte). Relator: Pere Marquès.

16:40 - 17:00 Presentación-4: A determinar

 

17:00 - 17:40 Bloque de comunicacións-3. Que aportan os museos ás escolas? Que actividades de aprendizaxe organizan os profesores cos recursos do patrimonio cultural ?, Actividades de aprendizaxe de servizos. Participarán representantes de Museos, que explicarán as súas ofertas ao mundo educativo, e profesores que organizan actividades de aprendizaxe para os seus alumnos aproveitando os recursos dos Museos. (Exposicións de 6 minutos). Coordina: Johanna González

 

 

Flash informatiu (5 minuts): PictoEscriptura

Anna Fernández. Preixens <annapreixens@voxprima.com>

 

Colegios FESD. Área Pedagógica. A Coruña. Proyecto Cumbres.

Elena Lombardía Ledo. Ed. primaria <e.lombardia.cor@fesd.es>, Johanna González Llera. Ed. Infantil y Primaria y coordinadora de Innovación del centro <j.gonzalez.cor@fesd.es>

 

   

CEE Ntra. Sra. de Lourdes. IES Menéndez Pidal. A Coruña. "Deseño e Son": Aprendizaje Servicio entre el IES Menéndez Pidal y CEE Ntra Sra Lourdes

Feliciano Couto <fcouto@gmail.com>, Paz Freire <pazfreirec@gmail.com>, Isabel de la Puente <isadelapuente@edu.xunta.es>, Patricia Freire <p.freire@edu.xunta.es>

17:40 - 18:20 Panel de expertos-3 Que falta (e que sobra) na formación inicial do profesorado hoxe en día? Que novas competencias precisa o profesorado xa en activo nos centros? Os oradores convidados exporán (sen proxectar presentación, só exposición oral) o seu punto de vista ao respecto (de unha ou as 2 preguntas) nuns 5 minutos. Logo poden ter lugar interaccións entre os oradores ou preguntas dos asistentes. E ao final cada poñente terá 1 minuto para facer un último comentario. Modera: Pepe Giráldez.

Mª Carmen Calderiro Pedreira. USC. Departamento de Pedagogía y Didáctica. Facultad de Formación del Profesorado en Lugo <mcarmen.caldeiro@usc.es>

 

Representante

 

Representante

.Un asistente con más de 10 años de docencia.

18:10 - 18:30 "Coffee Break". Espazo de interacción e visita á Exposición de Recursos Educativos.

 

18:30 - 19:10 Bloque-4 de comunicacións de centros innovadores e de referencia, onde, en 6 minutos, explicarán os seus ámbitos de innovación (que fan para innovar) e moi especialmente a formación e o apoio que ofrecen aos profesores e a colaboración coa familia (como o fan para innovar) e o impacto de mellora que están constatando nos resultados (aprendizaxe, desenvolvemento e satisfacción dos alumnos). Coordina: Pere Marquès

 
 

 

USC. Facultad de Formación del Profesorado. Lugo Aspectos clave de innovación educativa en los que se incide en el Máster de Formación del Profesorado

Mª Carmen Calderiro Pedreira. <mcarmen.caldeiro@usc.es> 

 

 

CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro. O Carballiño (Ourense). Didáctica de la Química en Secundaria. Nuevos materiales y metodología.

Juan José Sanmartín Rodríguez <juanjosesanmartin@edu.xunta.gal>

 

CEIP Isidro Parga Pondal. Oleiros (A Coruña). Ortografía con Rima. El juego y el humor como herramientas de apren...

Alicia Tojeiro Ríos <5beipargapondal@gmail.com>

 

19:10 - 19.40 Mesa redonda: Actuacións eficaces para evitar, ou ao menos minimizar, o fracaso escolar.Os oradores invitados exporán o seu punto de vista e experiencia ao respecto nuns 5 minutos (con apoios multimedia). Despois terán lugar interaccións entre os oradores ou preguntas dos asistentes. E aos remate cada poñente disporá dun para facer un derradeiro comentario. Presentación: Pere Marquès.

 

 
 

 

Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Presentación.

 
 

 

Presentación del estudio DIM-EDU 2017-18: ¿Qué hacen los centros que tienen el fracaso escolar por debajo del 5%?. Ver informe. Ver medidas anti-fracaso escolar.

Pere Marquès

 

 

Un asistente que no seu centro teña unha taxa de fracaso escolar< 5%.

20:00 Conclusións e despedida.

ORGANIZACION: Colegio Santo Domingo FESD (Johanna González...), Asociación ESPIRAL (Pepe Giráldez) y Grupo DIM-EDU (Pere Marquès...)
Coordinación local: Johanna González <j.gonzalez.cor@fesd.es>. Coordinación general: Pere Marquès <peremarques@pangea.org>

Se pueden dejar comentarios aquí abajo, registrándose previamente en RED DIM-EDU

Visitas: 581

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

MASTERS Y POSTGRADOS

CURSOS PARA PROFESORADO

© 2020   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio