Així va ser la 10 ena. Trobada de Centres Innovadors a Catalunya (28 setembre 2022)

I DESPRÉS: 19-10 Congreso en Madrid - 3-11 Jornada en Ávila -


64 ena TROBADA DE CENTRES INNOVADORS - 10 ena a Catalunya
Centres per la millora de la qualitat i l'eficàcia de la formació i el desenvolupament personal

dimecres 28 de setembre a la Institució Cultural del CIC. Via Augusta 205. BARCELONA 08021

 

 

º

Jornada híbrida, amb activitats presencials (ponències, comunicacions, taules rodones...) i activitats on-line (comunicacions, tallers...). S'inscriu en el projecte "centres innovadors" del GRUP DIM-EDU i está organitzada amb la Institució Cultural del CIC, lla Fundació Tr@ms, la Societat Catalana de Pedagogia i l'Associació ESPIRAL.

ADREÇADA als equips directius, coordinadors d'innovació i professors en general de tots els nivell educatius, inspectors i gestors de l'Administració Educativa, i especialistes d'empreses del sector. Oberta també a estudiants de les Facultats d’Educació.

OBJECTIU: Propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els agents educatius, amb el propòsit d'adquirir idees que facilitin la millora del seu currículum i eficàcia formativa.

Inscripció gratuita. Veure els INSCRITS.

Dades finals: 114 participants presencials; 89 participants on-line (39 particiipants als tallers)

Què poden fer els inscrits? (1) Assistir a totes les activitats que vulguin (2) Presentar una comunicació en presencial (veure orientacions) o una comunicació digital "no presencial" a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS d'aquesta web (veure orientacions) (3) Oferir un taller/seminari on-line (veure orientacions)

 

Les comunicacions i tallers/seminaris poden ser en català o castellà. Adreçar les propostes a peremarques@pangea.org
Tots els ponents i assistents rebran una acreditaciò de la seva participació, i les comunicacions es podran publicar a la REVISTA DIM.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Horaris de Barcelona. Atenció als desfasaments horaris: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay (-5) Cuba, Venezuela, Bolivia, USA Washington (-6) Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México (-7)

JORNADA PRESENCIAL
JORNADA ON-LINE

Tot el dia. VESTÍBUL

Esposició de recursos educatius de les empreses

Veure fitxes de contacte amb les empreses

 

9:00 - 14:00 h. AUDITORI

 

Pere Marquès: Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet

Ricard Bahí: Equip, lideratge i altres delicadeses

Miquel Àngel Prats: Viure en digital

Jaume basseda i Maria Oliveras: Aportacions educatives de la robòtica, la programació i la creació d'objectes 3D

Comunicacions-1: Centres Innovadors, experiències, estudis

Taula-1: La innovació educativa a Catalunya

Tuit notícies

Comunicacions-2: TIC, robòtica, STEAM...

Taula-2: Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat.

 

16:30. - 20:00 h. AUDITORI

 

Assumpta Casacuberta: Una experiència d’autoavaluació amb l’alumnat de Primària

Joan Mallart: Didàctica humanista i innovació

Juan Domingo Farnós:Educació Disruptiva

Coral Regí: Trets essencials d'una escola que prepara alumnes lliures i responsables pel món on vivim, al mateix temps que reflexiona sobre un món de més benestar i promou aquest canvi

Juan Miguel Muñoz / Xavier Suñé: Informe ODITE sobre tendencias educativas

Tuit notícies

Comunicacions-3: Centres Innovadors

Taula-3: La innovació Educativa a Catalunya

Taula-4: Inclusivitat. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar

10 - 18 h. TALLERS I SEMINARIS ON-LINE EN DIRECTE
(cal que us inscriviu als tallers que us interessin, per fer-ho:
envieu un mail al "tallerista" o empleneu el seu formulari)

VEURE TOTS

10 h. - EmocionaTFamilia (Carmen Díez)

10:30 h.- Disseny i impressió 3D (José Blanco, Triwee)

11 h. - Avaluació formativa per a la LOMLOE (Judit Prat, Additio)
- LCI Quest, eina per a l'autoconeixement a través de les competències per a la gestió de la carrera professional (Laura Díaz)

11:30 h. -Herramientas de inteligencia emocional para preparar a los profesionales del futuro (Pilar Andújar, Alicia López)

12 h.. .. Drónica Didáctica con metodología STEAM (José Dulac)

12:30 h.

13 h. Reflexions i exemples d'una pedagogia de la convivència basada en el treball col·laboratiu a l'aula (Núria Valls)

13:30 h.

14 h. . - La imagen didáctica en sus diferentes formatos (José Dulac)
- Y yo,... ¿qué puedo hacer con Edpuzzle? (Rosa Liarte)

14:30 h. - Creatividad i tecnopedagogía (Jaume Basseda, Maria Oliveras)

15 h. - Sabemos qué sabemos, detección de ideas previas en primaria (Jessica Rodríguez)

15:30 h. - Estrategias didácticas digitales: Genially, pauta de enseñanza centrada en el aprendiz (Magdalena Núñez)

16 h. - La planificación como estrategia. Innovaciones didácticas post pandemia (Sebastián Perrupato)

16:30 h. Utilització de Telegram en l'entorn docent (Ferran Mas)

17 h.

17:30 h.

18 h.


RETRANSMISIÓ PER ZOOM DE LA JORNADA PRESENCIAL

Coordinació:Marta Fuentes, Mª Fernanda del Real, Davis Moreno


NOVES COMUNICACIONS DIGITALS

PANELLS DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS EN AQUESTA WEB - VEURE TOTES:
(les comunicacions amb *** s'exposen oralment com a taller/seminari; veure horaris

Adaptacions dels centres davant el Covid - Processos d'innovació educativa a nivell de centre - Bones pràctiques i recursos - Escacs educatius - Escoles i Museus / Patrimoni Natural i Cultural - Mesures anti-fracàs escolar i per a potenciar talents - ODS, salut, igualtat de gènere. desenvolupament personal/valors. ApS - TIC, robòtica, STEAM - Innovació a la Universitat i formació del professorat - Recursos educatius que ofereixen les empreses

 


 

 

ACTA PROGRAMA DE LES SESSIONS A L'AUDITORI

 


MATÍ
Es poden trametre preguntes als ponents (s'inclouen els mails)

8:30. Comença la recepció (al vestíbul). Els assistents s'acreditaran a la TAULA DE RECEPCIÓ. Es repartirà la REVISTA EDUCACIÓN 3.0. Les acreditacions de participació es trametran per mail el dia següent.

I l'exposició de recursos educatius: 

 
VEURE ELS VÍDEOS DE LES PONÈNCIES DEL MATÍ

9:00. Ponència-1

Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet. Canvis radicals que s'han produït a l'Educació en el segle XXI

Pere Marquès. Coordinador de la Red XarxaEducativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

9:15. Ponència-2

Equip, lideratge i altres delicadeses

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC.<rbahi@iccic.edu>

9:30. Ponència-3

Viure en digital

Miquel Àngel Prats Fernández. Facultat Blanquerna. URL <miquelpf@blanquerna.url.edu>

 

9:45. Ponència-4

Aportacions educatives de la robòtica, la programació i la creació ...

Jaume Basseda <jbasseda@binomi.cat>, Maria de Montserrat Oliveras <moliveras@basseda.cat> Binomi. Esparreguera (Barcelona

VEURE ELS VÍDEOS DE LA INAUGURACIÓ I DEL PANELL DE COMUNICACIONS-1
10:00. Inauguració de la jornada.

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC. President de la jornada

Antoni Romero. Director de la Fundació Tr@ms

Xavier Suñé Associació ESPIRAL. ODITEs

Josep Serentill. President.de la SCP.

Pere Marquès Coordinador de DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

10:20 - 11:10 Panell de comunicacions-1. Centres innovadors, experiències, estudis. Comunicacions de 5 minuts sobre: experiències de bones pràctiques d'aula, estudis i investigacions, projectes... Coordina: Juan Domingo Farnós. Educació disruptiva <juandomingofarnos@gmail.com>:

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Edpuzzle.Presentació. Convierte cualquier video en una clase interactiva: puede cortar el video, añadir una pista de audio para explicarlo, incluir un test o preguntas abiertas.

Cristina Sanegre <cristina@edpuzzle.com>


Recerca al servei de l'aprenentatge de les matemàtiques

Des d'Innovamat parlarem del projecte "Escoles Vèrtex", una col·laboració entre universitats, centres educatius i Innovamat amb la missió de dur a terme investigació científica rigorosa, de qualitat i amb l'objectiu d'atendre la diversitat a l'aula. Explicarem els resultats més rellevants del curs passat i dels estudis i els objectius presents i de futur.

Jordi Delcor Ballesteros. Responsable de l'àrea d'aprenentatge d'Innovamat <Jordi.delcor@innovamat.com>


Buenas prácticas en propuestas de innovación educativa en los trabajos fin de estudios TFM del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural de la UNIR

María Fernanda del Real UNIR <maria.fernanda@unir.net>


Aprendre és emocionar-se

Rosa Mª de la Fuente. Directora. Escola Espai 3. Sant Joan Despí (Barcelona). Secretària de la Societat Catalana de Pedagogia .<rfuente@xtec.cat>


Projectes APS una porta cap a l'empoderament i la cooperació amb l'...

Mercè Lázaro Llovera. IE Piera <mlazar36@xtec.cat>


Participació juvenil en la gestió escolar. Projecte Be Part

Enrique Vergara Gasulla. Escola Virolai. Barcelona <evergara@virolai.com>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Alexia.El cuaderno del profesorado de Alexia.

Maite Pujol. Alexia <mpujol@educaria.com>

 
VEURE ELS VÍDEOS DE LA TAULA RODONA-1
11:10 - 11:50 Taula rodona-1. La innovació educativa a Catalunya (1) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Moderadora: Neus Lorenzo. Inspectora d'educació. Vice-presidenta de la SCP <nlorenzo@xtec.cat> Presentació

Creació d'ecosistemes d'aprenentatge a la xarxa d'Escoles Vedruna d...
Manel Salas. Responsable de pedagogia i innovació a Vedruna Catalunya Educació manelsalas
@vedruna.cat

La formació del professorat, motor de canvi! Gregori Romera. Institució Familiar d'Educació gromera
@institucio.org

La innovació als centres Tr@ms. Antoni Romero. Director de Fundació Tr@ms toniromero@
fundaciotrams.org

Innovació? Modest Jou. FEDAC modestjou
@fedac.cat

11:50 - 12:10 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius
VEURE ELS VÍDEOS DE TUIT NOTÍCIES I PANELL DE COMUNICACIONS-2
12:10 - 12:30 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Marta Fuentes. UOC. UAB <mfuentes@uoc.edu>

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Pantalles interactives BenQ per a l'educació

Les pantalles interactives tenen un impacte sobre la salut de las persones que les utilitzen i BenQ inclou una sèrie de característiques a les seves pantalles interactives per a minimitzar aquest impacte. Vine a la presentació i ho descobriràs.

Jordi Casals <Jordi.Casals@BenQ.com>


Societat Catalana de Pedagogia.

Presenta: Josep Serentill. President de la SCP <josep.serentill@gmail.com>.


Scientix. Presentació. . Scientix Community és motor d'innovació per construir amb Europa. Scientix és punt de trobada d'intercanvi professional de coneixements i relacions humanes. Scientix proporciona oportunitats per deixar empremta de la tasca educativa.


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Sicnova. Triwee. Disseny i impressió 3D

José Blanco <education@triwee.shop>

 
12:30 - 13:20 Panell de comunicacions-2 TIC, robòtica, STEAM... . Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: María Fernanda del Real UNIR <maria.fernanda@unir.net>

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) CASIO Calculadoras

Eloy Bernal <eloybernal@casio.es>


L’avaluació docent com a eina d’innovació educativa: escoltar per a...

Silvia Amblás D'EP Estudis <amblas@dep.net>


Informe Tecnologia i Qualitat Educativa. Vídeo Web Document

Ana Moreno. Directora del Centre d'estudis Impuls Educació (Institució Familiar d'Educació) <direccio@impulseducacio.org>


A la ràdio parlem d'educació Presentació.

Marina Tomás Folch. UAB <tomas.marina@gmail.com>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Innova Didáctic. Robótica para centros educativos.

Toni Moreno <admin@innovadidactic.com>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Additio, la plataforma integral de gestión escolar, evaluación form...

Presenta: Francesc Ruhí <francesc@additioapp.com>

 
VEURE ELS VÍDEOS DE LA TAULA RODONA-2
13:20 - 14:00 Taula rodona-2 Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Coordina: Martí Teixidó. Societat Catalana de Pedagogia-IEC. COPEC <mteixid2@xtec.cat>

Mª Dolors Martí. Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya. (Contacte: Ana Masllorens formacio@cdl.cat)

Àngel Domingo. Comissió Executiva. AM Rosa Sensat angeldomingo@rosasensat.org

Mercè Gisbert. Catedrática URV merce.gisbert@urv.cat

Joan Anton Sánchez. Director del D. Didàctica i Organització Educativa. UB
joananton.sanchez@ub.edu


14:00 - 16:00 Descans. Temps lliure per dinar. Cadascú s'organitza per dinar. Restaurants propers: Il passatore (c/ Santal`)

A la nit, al final de la jornada, hi haurà un sopar-cloenda de la jornada a Pl. Catalunya/Rambles


TARDA
Es poden trametre preguntes als ponents (s'inclouen els mails)
VEURE ELS VÍDEOS DE LES PONÈNCIES I TUIT NOTÍCIES DE LA TARDA

16:00. Ponència-5

Una experiència d’autoavaluació amb l’alumnat de Primària

Assumpta Casacuberta Suñer. Escola Thau Sant Cugat,<acasacuberta@thausc.iccic.edu>

16:15. Ponència-6

Didàctica humanista i innovació Educativa

Joan Mallart. Universitat de Barcelona <joan.mallart@ub.edu>

 

16:30. Ponència-7

Educació Disruptiva

Juan Domingo Farnós. <juandomingofarnos@gmail.com>

16:45. Ponència-8

Trets essencials d'una escola que prepara alumnes lliures i respons...

Coral Regí. Escola Virolai <coralregi@virolai.cat>

 

17:00. Ponència-9

Informe ODITE sobre tendencias educativas: Educación en tiempos de pandemia.

Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>, Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL. ODITE

17:15 - 17:35 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Marta Fuentes. UOC. UAB <mfuentes@uoc.edu>

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Mentalpage. Programa de inteligencia emocional.

Lorenzo Pastor Salarrullana <webmaster@mentalpage.com>


Associació ESPIRAL, EDUCACIÓ I TECNOLOGIA. Espiral són jornades que posen en contacte persones, idees i projectes amb els quals aprèn.Espiral són activitats formatives que t’ajudaran a descobrir noves formes i mètodes de treball. Però, sobretot, Espiral és un col·lectiu de persones que viuen i senten l’educació, col·laborant en projectes d’innovació per tal d’adequar a les necessitats de la societat actual.

Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL


XARXA EDUCATIVA DIM-EDU . Des de la XARXA EDUCATIVA DIM-EDU (Didàctica, innovació, Multimèdia) estem compromesos a contribuir a la millora de l'educació, i així al desenvolupament i benestar de les persones i a la millora de la societat. I amb aquesta finalitat organitzem jornades d'innovació educativa com aquesta, estudis i altres actuacions formatives (PROGRAMA CENTRES INNOVADORS)

Però...el nostre objectiu NO és innovar, el nostre objectiu ÉS millorar la qualitat i l'eficàcia de la formació que oferim: una formació pe segle XXI, amb fracàs escolar zero i atenent el desenvolupament integral de cada estudiant.

El punt de partida sempre serà identificar les millores que volem assolir. I a partir d'aquí veure quines innovacions ens poden ser útils. NO ens serveix qualsevol innovació, NOMÉS aquelles amb què aconseguim aquests objectius de millora que pretenem.

17:35 - 17:55 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius
VEURE ELS VÍDEOS DE LA TAULA RODONA-3

17:55 - 18:35 Taula rodona-3. La innovació educativa a Catalunya (2) . Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Després pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Modera: Evaristo González. Director del IES Torre del Palau. Terrassa <evaristogonzal@gmail.com> Presentació.

Nou model per a un centre de Lleure Educatiu
Jordi Puig Voltas.
CET10 i membre del COPEC <jordipv
@hotmail.com>

Canvis organitzatius que donen resposta a la transformació educativa. info Xavier Serra Segarra.Àrea de Pedagogia i Innovació de l'Escola Pia de Catalunya xavier.serra
@nostrasenyora.epiaedu.cat

Pilar Casals Bosch. Inspecció Educativa pcasals@xtec.cat

El paper de l'acompanyament en la transformació pedagògica per innovar Cristina Pons. CRECE c.pons@crece-edu.com

Ma. Dolors Gómez Isach. Secretaria ACPO madolorsg2@gmail.com

VEURE ELS VÍDEOS DEL PANELL DE COMUNICACIONS-3
18:35 - 19:30 Panell de comunicacions-3. Centres innovadors. Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: Juan Miguel Muñoz Associació ESPIRAL. ODITE <juanmi.munoz@gmail.com

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Fdos Construïm l'Educació del futur.

Roberto Fernández SAT Fdos Software <sat@fdos.net>


Educació i ODS: els joves compromesos amb els reptes del segle XXI .

Presentació de diversos programes educatius y la proposta de The Challenge per motivar a alumnes de secundària i batxillerat perquè es comprometin amb els reptes actuals i del futur, partint dels ODS.

Nicholas Wright. Gestor de programes educatius, EduCaixa <nwright@fundaciolacaixa.org>


Física va a Marte. Narrativa Transmedia Educativa. Vídeo. (en català)

Aprovechando las desventuras de Matt Damon en Marte, para desarrollar un proyecto educativo transmedia para Nivel Secundario, se logró mitigar la deserción escolar de los alumnos sin conectividad gracias a la solidaridad de los alumnos con conectividad. Actualmente no solo se articula con otras materias sino también con la Universidad y el posible futuro laboral de los estudiantes de ciencia. Forman parte del proyecto las redes sociales, comics, video juego, simuladores y laboratorio virtuales.

Sergio Bruno Nominado Global Teacher y Yidan Prize. Profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires (ARGENTINA) <fisicavaamarte@gmail.com> Web


Experiències innovadores a l'Institut Anna Gironella de Mundet de Barcelona i a l'Institut Escola Santa Anna de Premià de Dalt

Teresa Navés <mnaves3@xtec.cat> l'Institut Anna Gironella de Mundet Barcelona. Introducció: Miriam Goñi Martínez. Directora <miriam@agmundet.es>


La iniciativa XEC3. Web . Ofereix a la universitat la mentoria, per part de persones de la generació sènior, dels treballs de TFG, de mestratges i, a la secundària postobligatòria, en els treballs de recerca amb la participació de l'alumnat, el professorat i la persona sènior.

Maria Jesús Comellas Carbó. Grup GRODE. UAB <mariajesus.comellas@uab.cat>


Cuinant el futur. Preparant alumnes per als reptes del segle XXI

Francesc Balagué Puxan. Director Acadèmic CIB·Culinary Institute of Barcelona <francescbalague@cib.education>


Escacs i codificació. Un nou model de programació dins del Projecte...

Xavier Garcia Bou. Mestre de primària de l'Escola Jaume Balmes del Prat. Administrador del blog d'escacs educatius Jaume Balmes. Ambaixador a Espanya del Model d'Escacs i Codificació del Projecte CGS: Chess: a Game to be Spread in Schools. Coautor del Model d'Escacs i Psicomotricitat per a infants de 3 a 5 anys <xavixec@gmail.com>

 
VEURE ELS VÍDEOS DE LA TAULA RODONA-4 I LA CLOENDA
19:30 - 20:00 Taula rodona-4: Inclusivitat. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar . Coordina: Pere Marquès

Tipologia d'alumnes en risc de fracàs escolar: causes i propostes d...
Pere Marquès
DIM-EDU
peremarques@pangea.org

Inclusivitat. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar

Pilar Andújar. Coah relacional y trainer en PNL.<pilar@pilarandujarcoach.com>, Alicia López Carles. Directora General de Grupo KEEPON <alopez@grupokeepon.com>

20:00 Cloenda:

21:00 Sopar cloenda de la jornada. A la nit, al final de la jornada, hi haurà un sopar-cloenda de la jornada al RESTAURANT NÚRIA (Pl. Catalunya/Rambles). Preu del sopar: 25 €. Reservar plaça: <peremarques@pangea.org>

Les Tapes Fredes:
Pa de coca amb tomàquet de penjar i oli d'oliva verge
Assortiment d'ibèrics (pernil, llom i xoriço)
Olives d'Antequera
Formatge Idiazábal amb oli d'oliva
Ensalada russa del Núria
Les Tapes Calentes
Cassoleta de fideuà i allioli
Encenalls de carxofa cruixents amb salsa romesco
Calamars a l'andalusa
Croquetes de pernil de la casa
Truita de bacallà com la de les sidreries
Xoricits al vi blanc
Les postres: Pastís de formatge de la casa
La beguda: Vi negre o blanc Clos del Pinell (1 ampolla 4 persones) o Sangria (1 cada 4 persones) o ½ litre de cervesa (per persona)
Aigües minerals
Cafè i infusions

Vindran al sopar:


COMITÈ ORGANITZADOR: Institució Cultural del CIC (Ricard Bahí , David Moreno, Marc Molina, Alejandro López, José Mª) ,Fundació Tr@ms (Antoni Romero), Societat Catalana de Pedagogia (Neus Lorenzo, Josep Serentill), Associació ESPIRAL (Carmen Láez, Óscar Soler) i Grup DIM-EDU (Fer del Real, Fer del Real, Carmen Díez, Juan Domingo Farnós, Marta Fuentes, Pere Marquès)
Coordinació local: Ricard Bahí, Fer del Real, Marta Fuentes. Coordinació general: Pere Marquès <peremarques@pangea.org>
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

Visitas: 3999

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

Comentado por M Carmen Diez Calzada el 28 septiembre, 2022 a las 11:41pm

Una Jornada más que mantiene viva la comunicación de profesionales y profesores, y que invita a reflexionar y a incorporar nuevas ideas. La posibilidad de asistir on-line a la sesión presencial ha sido de gran ayuda, Gracias Pere por la continuidad de DIM-EDU

Carmen Diez

NOTICIAS SOBRE LAS JORNADAS

RED EDUCATIVA DIM-EDU

Actualmente DIM-EDU es una red social educativa que conecta más de 27.000 agentes educativos de todo el mundo; de ellos, 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.500 están inscritos en la red.

Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes  y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Ver más...

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2024   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio