PANELLS: EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS

64º TROBADA DE CENTRES INNOVADORS - SETEMBRE 2021
10 ena. Trobada de Centres Innovadors a Catalunya

PANELLS: EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS

Processos d' innovació educativa a nivell de centre - Escacs Educatius - Bones pràctiques i recursos - Escolas i Museus / Patrimoni Natural i Cultural - Mesures antifracàs escolar i per a potenciar talents - ODS, salut i igualtat de génere, desenvolupament personal/valor. ApS - TIC, robòtica, STEAM - Innovació a la Universitat i formació del professorat - Adaptacions dels centres davant el Covid-19 - Recursos educatius que ofereixen les empreses

ANAR AL PROGRAMA COMPLET DE LA JORNADA - HEMEROTEQUES: TROBADES DE CENTRES INNOVADORS - REVISTA DIM


PANELL DE COMUNICACIONS: PROCESSOS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA A NIVELL DE CENTRE

 

ALTRES COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE S'HAN PRESENTAT A LES JORNADES DEL 2021


PANELL DE COMUNICACIONS: ESCACS EDUCATIUS


Talleres transversales -2- de Ajedrez Educativo: FERAMI. Taller lingüístico.

Los Talleres transversales de Ajedrez Educativo: FERAMI pretenden aportar recursos lúdico-manipulativos al profesorado para innovar la metodología de la enseñanza de las diferentes áreas curriculares, en esta ocasión nos limitaremos al área de Lengua, utilizando los numerosos y variados recursos que nos ofrece el ajedrez.

Joaquín Fernández Amigo. AjEdui <jfernand260255@gmail.com>.


Enseñando ajedrez educativo/creativo online y presencial en tiempos del covid

Leonardo Palma Viveros. Leoajedrez. Chile <masterleonardopalma@gmail.com>.


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: BONES PRÀCTIQUES I RECURSOS


Els ABJ en l'aula de FOL

Cada curs escolar ens trobem amb un alumnat que cursa FP Bàsica, cicles de grau mitjà, cicles de grau superior, que majoritàriament mai ha cursat formació laboral. Per tant, ens veiem amb la dificultat de fer més atractiu i motivador aquest procés d’ensenyament aprenentatge.

Entenem que l’Aprenentatge Basat en el Joc (ABJ), és una estratègia pedagògica efectiva. Amb els jocs busquem aconseguir una experiència d’immersió, motivadora i divertida per a l’alumnat, fomentant la seua capacitat crítica, lògica i reflexiva. Utilitzant jocs adaptats al nostre mòdul aconseguim millors resultats gràcies a l’estat de relaxació i atenció que es produeix.

Júlia Vicenta Sisternes Alacot.Profesora de Formación y Orientación Laboral (FOL). IES Lluís Simarro. Xàtiva <juliasisternesalacot@gmail.com>


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: ESCOLES I MUSEUS / PATRIMONI NATURAL I CULTURAL


Estudiem la vegetació autòctona en Biologia de 1r d’ESO. L’ABP “Escenes amb bellotes i altres fruits secs"

Aquest projecte ha sigut realitzat per l'alumnat de 1r d'ESO de Biologia complementat amb les assignatures de Matemàtiques i Tecnologia (Àmbit Matemàtic, Científic, Tecnològic). En primer lloc, estudiem i documentem el món de les plantes autòctones mediterrànies i la seva gran biodiversitat. Després, fem una eixida de camp per arreplegar materials i elaborem una escena feta amb bellotes i altres fruits secs basant-nos en la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes (ABP). Cal que els materials que s'utilitzen siguen orgànics i/o reciclats, amb la qual cosa no consumim recursos nous per al projecte. Una vegada acabat el projecte, l'alumnat elabora una memòria final que ha de contindre també un croquis i la memòria econòmica.

Xavier Anduix. Profesor de Biología y Geología. IES Sivera Font. Canals (València) .<xavieranduix@siverafont.org>


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE S'HAN PRESENTAT A LES JORNADES DEL 2021

 

PANELL DE COMUNICACIONS: INCLUSIVITAT. MESURES ANTI-FRACÀS ESCOLAR I PER A POTENCIAR TALENTS

Sistemes de reforç i recuperació: escola inclusiva orientada a l'èxit de tots els alumnes


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: ODS, SALUT, IGUALTAT DE GÈNERE, DESENVOLUPAMENT PERSONAL / VALORS. APRENENTATGE SERVEI.


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: TIC, ROBÒTICA, STEAM...


LCI Quest, una eina per a l'autoconeixement a través de les competències per a la gestió de la carrera professional

LCI Quest és una eina que té com a objectiu acompanyar a l'alumnat en el procés de reflexió i pressa de decisions respecte al seu futur professional.

Laura Diaz. D'EP <ldiaz@dep.net>


Uso docente de herramientas de realidad virtual en el aprendizaje de enfermería

La implementación de herramientas docentes como la Realidad Virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortalece la relación profesor-alumno y ayuda al profesor a favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado, ya que se adapta a su ritmo de aprendizaje . Se considera una herramienta de innovación docente ya que favorece un aprendizaje activo, manteniendo al máximo la atención y la motivación en el ámbito educativo

Carlos Nieves Rodríguez. Profesor de enfermería Universidad de las Islas Baleares. UIB. <carlosnieves23@gmail.com>


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: INNOVACIÓ A LA UNIVERSITAT I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT


Seguimiento de resultados de aprendizaje utilizando SAP Analytics Cloud en una institución de educación superior.

Los programas de formación universitarios con estudiantes que ingresan a través de diferentes vías de admisión (programas técnicos afines, programas universitarios afines u otras formas de ingresos), contemplan una dificultad dado los distintos perfiles y conocimientos de base con los que llegan este tipo de estudiantes. Para ello se realiza un seguimiento, con el objetivo de analizar los resultados de aprendizaje y disminuir las asimetrías entre los diversos estudiantes que ingresan. Se implementa el uso de la plataforma SAP Analytics Cloud, para desarrollar análisis vinculados y predictivos, de manera de ejecutar acciones a tiempo y antes que los estudiantes finalicen los distintos programas.

Carola Bacigalupo, Consultora en Innovación Educativa <bacigalupito@gmail.com>


COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2021

COMUNICACIONS QUE ES VAN PRESENTAR A LES JORNADAS DEL 2020


PANELL DE COMUNICACIONS: ACTUACIONS DELS CENTRES DAVANT EL COVID-19

La seguretat al centre. Horaris, espais i grups. Re-organització del currículum i l'avaluació. Formació i suport al professorat. Suport als estudiants i les famílies


ALTRES COMUNICACIONS PRESENTADES EL 2022

COMUNICACIONS QUE S'HAN PRESENTAT A LES JORNADES DEL 2021


PANELL DE RECURSOS EDUCATIUS DE LES EMPRESES

 

Innova Didàctic.Presentació.

Toni Moreno <admin@innovadidactic.com>

 

Triwee

José Blanco <jblanco@sicnova3d.com>

 

Epson. Ver vídeo

Oriol Leal <Oriol_Leal@epson.es>

 

BenQ. Presentación.

Jordi Casals <Jordi.Casals@BenQ.com>

 

Alexia. Educaria.

Tere Vida Mombiela <tvida@educaria.com>

 

CASIO Calculadoras

Eloy Bernal <eloybernal@casio.es>

 

RISO Impresoras de tecnología de impresión en frío

Joan Cassà <J.Cassa@risoiberica.es>

 

Edpuzzle.Convierte cualquier video en una clase interactiva: puede cortar el video, añadir una pista de audio para explicarlo, incluir un test o preguntas abiertas.

Pedro Beneit Sierra <pedro@edpuzzle.com>

 

Mentalpage

Lorenzo Pastor Salarrullana <webmaster@mentalpage.com>

 

Additio. Plataforma integral de gestió escolar, avaluació formativa i comunicació

Francesc Ruhí <francesc@additioapp.com>

 

Zoom

Julian Martin <julian.martin@zoom.us>

 

Fdos

Elisabet de Amos <Elisabet@fdos.net>


COMITÈ ORGANITZADOR: Institució Cultural del CIC (Ricard Bahí , David Moreno, Marc Molina, Alejandro López, José Mª) ,Fundació Tr@ms (Antoni Romero), Societat Catalana de Pedagogia (Neus Lorenzo, Josep Serentill), Associació ESPIRAL (Carmen Láez, Óscar Soler) i Grup DIM-EDU (Fer del Real, Carmen Díez, Juan Domingo Farnós, Marta Fuentes, Pere Marquès)
Coordinació local: Ricard Bahí. Coordinació general: Pere Marquès <peremarques@pangea.org>
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

NOTICIAS SOBRE LAS JORNADAS

RED EDUCATIVA DIM-EDU

Actualmente DIM-EDU es una red social educativa que conecta más de 27.000 agentes educativos de todo el mundo; de ellos, 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.500 están inscritos en la red.

Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes  y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Ver más...

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2024   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio