DIM-EDU

2a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA

2a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA

+ Exposició de Recursos Educatius

Dimecres 7 de juny

A la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, c/ Carme, 47 (Barcelona)

Inscripció gratuïta: cal trametre un mail amb el nom + centre de treball a <peremarques@pangea.org>
Els centres que vulguin venir com a ponents, indicaran també el títol i una breu descripció (2 línies) de la comunicació que presentarien

 

 

SOBRE LA JORNADA
Twitter hashtag #JORNADADIM

La JORNADA, que s'inscriu en el marc del projecte/investigació "centres innovadors" del GRUP DIM-EDU i està organitzada amb la col.laboració de la Societat Catalana de Pedagogia, serà un acte obert en SESSIÓ CONTINUA per a tots els inscrits, on cadascú (segons la seva disponibilitat temporal) assistirà a les activitats que siguin més del seu interès.

A l'entrada hi haurà una zona d'Exposició de Recursos Educatius.


OBJECTIUS:

- Intercanviar coneixements i experiències entre els centres que ja estan innovant "a nivell de centre", per tal de poder orientar millor les actuacions que ja estan realitzant

- Proporcionar orientacions i exemples a seguir als centres que estan començant aquest procés


INSCRIPCIONS A LA JORNADA veure la llista d'inscripcions (41)
(aforamenrt de la sala: 160 places)


PROGRAMA PROVISIONAL

MATÍ (9 - 14 h)

9:00 - 9:50 Seminari-1: Com planificar i gestionar un procés d'innovació integral de centre a 3/5 anys? Presentació: Pere Marquès. Veure document. Exposició del model i intervencions dels assistents

9:50 - 10:40 Seminari-2: Les bases del nou paradigma formatiu de l'Era Internet. Presentació: Pere Marquès. Veure document. Exposició del model i intervencions dels assistents.

10:40 - 11:00 Inauguració oficial

Martí Teixidó
President de la Societat Catalana de Pedagogia.

Representant del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Representant de l'Ajuntament de Barcelona
Pere Marquès
Coordinador de DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

 

11:00 - 11:50 Bloc-1. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat). Les comunicacions seran de 9 min. Coordina: Fer del Real

 

IE Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)

Josep Maria Esteve Gibert. Director. <jesteve@xtec.cat>

-

IES Torre del Palau (Terrassa)

Evaristo González. Director. <evaristogonzal@gmail.com>

-

Col.legi Fundació Llor (Sant Boi del Llobregat)

Marta Garriga. Psicóloga Escolar. <martagarriga@fundaciollor.cat>

-
-

Escola  (-)

ponent

-

 

 

11:50 - 12:10 Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius.

 

 

12:10 - 13:10 Panell d'experts-1: Els processos d'innovació educativa a Catalunya. Modera: Pere Marquès . Relatora: Marta Fuentes

 

Escola Nova 21
Eduard Vallory y Boris Mir (pendents de confirmació) Directors del projecte.

Horitzó 2020
Pepe Menéndez. Director Relacions Corporatives. Jesuïtes Educació

SUMMEM
Pere Vilaseca. Responsable de Projecte Educatiu. Escola Pia de Catalunya

avui x demà
Marta Mingot. Responsable Àrea Pedagògica de la FEDAC
AUDE
Gregorio Romera.
Conseller de la Institució Familiar d'Educació.

 

QÜESTIONS QUE COMENTARAN ELS PONENTS (a partir de les indicacions del moderador, els ponents oferiran respostes concretes i sintètiques, sense suports multimèdia, en un màxim de 3 min. per cada pregunta)

1.- Autopresentació de cada convidat i del projecte d'innovació que representa.

2.- ¿Que s'ha fet enguany a les escoles que participen en el vostre projecte? ¿Com es dona formació i suport al professorat per tal de que pugui aplicar aquests canvis metodològics?

3.- ¿Quines millores s'observen en els aprenentatges, desenvolupament personal dels alumnes, satisfacció d'alumnat i professorat, relació/col.laboració amb les famílies...?

 

13:10 - 14:00 Bloc-2. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat). Les comunicacions seran de 9 min. Coordina: Enrique Llàcer

 

CEIP Doctor Trueta  (Viladecans)

Vanessa Martínez. Coordinadora d'Innovació. <vmarti79@xtec.cat>

-

Col.legi Sadako  (Barcelona)

Jordi Musons. Director <jordimusons@gmail.com>

-

Col.legi Pineda  (L'Hospitalet de Llobregat)

Teresa Roquet-Jalmar Catalina. Cap d'Estudis <t.roquet@pineda.es> y Marta Postigo. Cap d'Estudis.<m.postigo@pineda.es>

-

Escola  (-)

ponent

-

 


PROGRAMA PROVISIONAL

TARDA (16 - 21 h.)


16:00 - 16:50 Presentació dels resultats de la recerca "centres innovadors". Presentació: Pere Marquès.
 

 

16:50 - 17:50 Panell d'experts-2: "INNOVAR: per a què?, com?, el paper de l'Administració" Es comentarán aspectes com: els nous objectius educatius, el paper de la integració TIC i l'actualització metodològica en els processos d'innovació de centres, els instruments que s'utilitzen, el paper del professorat i les famílies, les principals dificultats que ens trobem als centres a l'hora d'innovar i solucions que apliquem... Moderació: Pere Marquès. Relatora: Noemí Santiveri

Martí Teixidó
President de la Societat Catalana de Pedagogia.

ponent

ponent
ponent

 

PREGUNTES QUE CONTESTARAN LOS PONENTS (a partir de les indicacions del moderador, els ponents oferiran respostes concretes i sintètiques, sense suports multimèdia, en un màxim de 3 min. per cada pregunta)

1.- ¿Per què innovar? Des del projecte CENTRES INNOVADORS considerem que les escoles necessiten innovar especialment per dos motius: actualització curricular completa (què ensenyar, com i amb quins instruments) i millora de l'eficàcia formativa. Està d'acord amb aquest plantejament o hauria que afegir altres factors que exigeixen canviar, innovar?

2.- Com aconseguir-ho? Sense considerar ara les actuacions que puguin fer es de l'Adninistració per a facilitar els processos d'innovació global en els centres, quins són els factors clau que poden facilitar que la comunitat educativa d'un centre adquireixi el compromís d'innovar? Quins factors són essencials per a facilitar que el procés es desenvolupi de manera eficaç eficient i continuada? Com es pot recolzar el professorat i aconseguir més col.laboració de les famílies?

3.- El paper de l'Administració Educativa. Què podría fer l'Administració Educativa per a promour e i facilitar els processos d'innovació en els centres?

 

17:50 - 18:40 Bloc-3. Comunicacions de centres innovadors i de referència, on explicaran el seu model educatiu i els seus àmbits actuals d'innovació (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que ofereixen al professorat (com ho fa per innovar) i el impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament personal, satisfacció de l'alumnat i professorat).Les comunicacions seran de 9 min. Coordina: Paloma Valdivia

 

Col.legi Virolai (Barcelona)

Coral Regi. Directora<coralregi@virolai.com> y Mª José Miranda. Coordinadora d'Innovació. <mjosemiranda@virolai.com>

CEIP Espai 3 (Sant Joan Despi)

Rosa Mª de la Fuente. Directora <rfuente@xtec.cat>

-

CEIP Pepa Colomer (El Prat de Llobregat)

Sandra Gallardo. Directora <a8074483@xtec.cat>

-

Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú)

Xavier Soler Oltra. Director acadèmic <xsolevng@gmail.com>

-

 

18:40 - 19:00 Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius.

 

 

19:00 - 20:30 Bloc-4. Miscel.lània de comunicacions: experiències de professors i centres innovadors. Aquí es presentaran experiències d'innovació (globals o puntuals) "a nivell de centre" i també experiències de professors a les aules. Les comunicacions seran de 9 min. Coordina: Carme Rider

 

Col.legi St. Peter's School (Barcelona): L’educació plurilingüe: una escola internacional

Lourdes Barceló. <lourdes@stpeters.es>

-

Escola Sant Nicolau (Canyelles)

Montserrat Guardiola.<montguard@gmail.com>

-

Institut Bisbe Sivilla (Calella)

Ricard de los Aires Pi. <airespi@hotmail.com>

-

Col.legi La Vall (Bellaterra)

Gemma Codina <gcb0202@gmail.com> y Mireia Rosell <mrosell.lavall@institucio.org>

-

Escola  (-)

ponent

-

 

20:00 - 21:00 Breu cloenda i espai d'interacció per a parlar amb els ponents
--


Entitats i empreses que estaran presents a l'EXPOSICIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS

 

 

 

A més a més es repartiran les publicacions:

 

MOLT IMPORTANT: SOBRE LES COMUNICACIONS

En aquesta JORNADA les comunicacions (llevat les del bloc-4, franja horària 19 a 20 h.) seran "comunicacions de centres" que han posat en marxa una "innovació global", implicant a tot el seu professorat (o bona part d'ell) en un procés de "posada al dia" en els aspectes curriculars (què s'ensenya), metodològics (com s'ensenya i s'avalua) i tecnològics (amb quins instruments). I en la comunicació explicaran què fan (o ja han fet) en el seu procés continuat d'innovació, com ho fan (amb quins suports compta el professorat ...) i quins resultats estan obtenint. Això implica que:

- NO es referiran a innovacions puntuals realitzades només per un grup de professors o centrades només en uns aspectes concrets (robòtica educativa, treball per projectes ...)
- No obstant això SÍ poden focalitzar-se en alguns aspectes concrets però després de presentar el seu pla d'innovació o model educatiu que els caracteritza.

Encara que l'exposició oral de les comunicacions estarà limitada a 9 minuts, el document de la comunicació (Power Point, Prezi ...) pot ser més extens; al exposar-lo oralment destacareu només el més important.

ATENCIÓ: No ens trametreu el document de la comunicació, el posareu en el núvol (SlideShare, Prezi ...) i ens trametreu ABANS DEL 29 DE MAIG l'enllaç URL que és el que posarem a la web de la jornada. En TROBADES anteriors, la web i les seves comunicacions van tenir milers de visites, moltes de col.legues que no van poder venir a la JORNADA presencial.


OBSERVACIONS

Les innovacions puntuals dutes a terme en els centres per grups de professors innovadors estan bé, i han de facilitar-se, però si el que es vol és millorar l'acció formativa del centre i millorar el desenvolupament personal i els aprenentatges de tots els estudiants llavors es requereix una innovació global a nivell de tot el centre.

Considerem que un centre innovador és el que s'ha adonat que "els temps han canviat" i que avui dia convé ACTUALITZAR-i integrar les tecnologies i incloure nous temes i competències en el currículum (perquè l'alumne els necessitarà molt aviat a la vida) i renovar les metodologies didàctiques (perquè disposem de recursos més eficaços i adequats als temps). I conscient d'això, ha esbossat un pla d'innovació global a diversos anys en què s'impliquen tots (o gairebé tots) els professors.

És a dir, considerem centres innovadors als que han decidit ACTUALITZAR-se, posar-se al dia. I treballen en aquest sentit.

Després estan els centres innovadors "de referència", que són els que ja s'han actualitzat (o quasi) i han assolit notables millores en els aprenentatges dels seus alumnes. Poden ser exemples que proporcionin orientacions als altres centres (què han fet?, com ho han fet?).

Innovacions segons la seva extensió:

- Professor innovador
- Grup de professors innovadors
- "A nivell centre" (implica a tota la comunitat educativa)

Innovacions segons la seva amplitut:

- Puntual (sobre aspectes concrets)
- Global (amb un pla d'actualització curricular, metodològica, tecnològica...)


Coordinació y gestió: Fer del Real, Marta Fuentes, Enrique Llácer, Pere Marquès, Carme Rider, Noemí Santiveri, Paloma Valdivia

Guardar

Visitas: 95

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

Coordina: Pere Marquès

CURRICULUM BIMODAL

guía saber +
+ éxito educativo

VER NUEVO PARADIGMNA EDUCATIVO

COLABORAMOS CON

PATROCINADORES DIM
Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

© 2017   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio