Així va ser: 2a. Trobada de Centres Innovadors a Tarragona (1 de març)

Així va ser la 10 ENA TROBADA (28-9-22) - PROPERES JORNADES: Alacant (22-3); Sevilla (25 -5; Tafalla (22-6); Barcelona (28-9); Málaga (5-10); Madrid (25-10), Zaragoza (22-11)

2ª TROBADA DE CENTRES INNOVADORS A TARRAGONA
11 ena. a CATALUNYA (nº 67) VEURE GUÍA

Centres per la millora de la qualitat i l'eficàcia de la formació i el desenvolupament personal
dimecres 1 de març Facultat d'Educació. Campus Sescelades. Ctra de Valls. Universitat Rovira Virgili. TARRAGONA (mapa)

TEMÀTIQUES: Innovació/transformació educativa. Bones pràctiques TIC, robòtica educativa, STEAM. Intel.ligència Artificial. Competència Digital Docent. Educació en valors i ODS. Escacs educatius. Neuroeducació. Inclusivitat. Funció directiva i lideratge pedagògic

 

 

Jornada híbrida, amb activitats presencials (ponències, comunicacions, taules rodones...) i activitats on-line (comunicacions, tallers...). S'inscriu en el projecte "centres innovadors" de al XARXA EDUCATIVA DIM-EDU i está organitzada amb la Facultat d'Educació de la URV, el grup de recerca ARGET, la Societat Catalana de Pedagogia i l'Associació ESPIRAL.

ADREÇADA als equips directius, coordinadors d'innovació i professors en general de tots els nivell educatius, inspectors i gestors de l'Administració Educativa, i especialistes d'empreses del sector. Oberta també a estudiants de les Facultats d’Educació.

OBJECTIU: Propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els agents educatius, amb el propòsit d'adquirir idees que facilitin la millora del seu currículum i eficàcia formativa.

Dades finals:

- Inscripcions: 288. Participants: 201 (104 presencials, 97 on-line);

- 6 ponències masterclass + 10 ponents en 2 taules rodones);

- 14 tallers on-line amb 40 assistents + 4 tallers presencials amb 20 assistents

- 28 comunicacions (8 no presencials);

- 3 taules-stand a l'exposició de recursos educatius

Què poden fer els inscrits? (1) Assistir a totes les activitats que vulguin (2) Presentar una comunicació en presencial (veure orientacions) o una comunicació digital "no presencial" a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS d'aquesta web (veure orientacions) (3) Oferir un taller/seminari on-line (veure orientacions)

Les comunicacions i tallers/seminaris poden ser en català o castellà. Adreçar les propostes a peremarques@pangea.org
Tots els ponents i assistents rebran una acreditaciò de la seva participació, i les comunicacions es podran publicar a la REVISTA DIM.


COMUNICACIONS "NO PRESENCIALS"


S'exposen als panells de L'EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS - VEURE TOTES:


TALLERS / SEMINARIS ON-LINE


Cal que us inscriviu als tallers que us interessin: envieu un mail al "tallerista" o empleneu el seu formulari.- VEURE TOTS

10 h. - EmocionaTFamilia (Carmen Díez González)

10:30 h.-

11 h. - Avaluació formativa per a la LOMLOE (Judit Prat, Additio)

11:30 h. - Nextus: El documental com a eina d'aprenentatge (Pere Arcas)

12 h... Drónica Didáctica con metodología STEAM (José Dulac)

12 h.. Alumnado con dificultades específicas del aprendizaje y Kahoot! (Inma Civera)

12:30 h.-Avaluació de la innovació i de la transformació educatives. (Elena Ferreiro)

13 h. - Programa Cooppel de Apoyo a las Familias y al Profesorado dentro del Entorno Educativo (Josep Mª Ferran)

13:30 h.

14 h. - La imagen didáctica en sus diferentes formatos (José Dulac)

14:30 h. - Creatividad i tecnopedagogía (Jaume Basseda, Maria Oliveras)

15 h. - Cuando te toca ser el coordinador responsable de un proyecto Erasmus+ (Carlos Cisneros)

15 h. - Apps Educativas (gratis): Lengua, Física y Química, Vocabulario bilingüe, Inglés, Geografía (Francisco Gutiérrez)

15:30 h. - Estrategias didácticas digitales: Genially, pauta de enseñanza centrada en el aprendiz (Magdalena Núñez)

16 h.

16:30 h. - El trabajo de campo: la toma de datos con Collector y survey123 (Carlos Guallart)

16:30 h. - Dictados en la LOMLOE. Dictados antiwasap con autocorrección (Pedro Álamo)

17 h. -Possibilitats de Telegram per a la docència (Ferran Mas)

17 h. - Com crear una aula virtual amb Canva per a Educació (Laura Cayuela)

17:30 h.- Creando juegos transversales para combatir la desinformación (Gonzalo Llamedo, Irma Martínez)

17:30 h.- Entender el TDAH en el aula (Berta Carrasco-Muñoz

17:30 h.- Orientación didáctica conjunta: Biología-Física-Geología-Química (Sergio Bruno)


 

 

ACTA-PROGRAMA DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS A LA SALA D'ACTES

Es retransmirità per ZOOM. Horaris de Tarragona, atenció als desfasaments horaris.

WIFI de la Sala d'Actes: SSID: TrobCenInnTGN Password: 03-MAR-23


8:30. Comença la recepció (al vestíbul). Els assistents s'acreditaran a la TAULA DE RECEPCIÓ. Les constàncies de participació es lliraran per mail el día següent. Es repartiràn els programes de ma i les revistes:

I comença l'exposició de recursos educatius (veure fitxes de contacte amb les empreses):9:00. Ponència-1

Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet. Canvis radicals que s'han produït a l'Educació en el segle XXI

Pere Marquès. XarxaEducativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

VEURE VÍDEO

9:30. Ponència-2

Aplicar els principis neuroeducatius des del nou currículum (situacions d'aprenentatge).

Pablo Muñoz. Director.Col.legi Sant Pau Apòstol. Tarragona. <pablomunoz@colsantpau.com> .

VEURE VÍDEO

10:00. Inauguració de la jornada. VEURE VÍDEO

Mercè Gisbert. URV. Presidenta de la Jornada

Jordi Tous Pallarès Degà Facultat Ciències Educació i Psicologia. URV

Juana Tierno Garcia. Dtra. del Departament de Pedagogia. URV

 

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia

Josep Serentill. President.de la SCP.

Pere Marquès Xarxa Educativa DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

 

 

10:20 - 11:10 Panell de comunicacions-1. Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes).. Coordina: Núria Sabaté

VEURE VÍDEO


Nextus: El documental com a eina d'aprenentatge. Presentació

Isabel Minguillon. <iminguillon@nextus.global>

 

 

La personalització dels processos E/A al nostre centre. .Presentación.

Saray Gómez Ortiz. CFA Carme Karr del CP LLedoners. Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) . <sgomez68@xtec.cat>, Gemma Casasayas <gcasasay@xtec.cat>


L’organització de la tasca educativa dels equips docents

Núria Samsó Salvat <nuria.samso@institutdegurb.cat>, Francesc Giménez <francesc.gimenez@institutdegurb.cat>, Institut de Gurb. Gurb (Basrcelona)


Toca, escolta i viu-la!!! La Granja un aprenentatge sensorial- Vídeo.

Carlota Oliver Rodés <coliverrodes@campjoliu.net>, Anna Fernández Boudiol <afernandez@campjoliu.net>, Montse Virgili Garreta <mvirgili@campjoliu.net> Escola Camp Joliu Vilafranca del Penedès.


Comunicart: Tallers de comunicació i veu.

Durant aquest curs escolar 22-23, hem organitzat tres tallers a l'etapa de primària per vetllar pel desenvolupament de la comunicació integral de l'alumnat. Caure en l’error que la llengua oral ja es treballava durant les diferents activitats curriculars i adonar-nos que els nostres alumnes tenien una mancança a l'hora de comunicar-se i expressar-se oralment, va ser la necessitat d'engegar una estona dedicada al treball de l'expressió oral a partir de situacions d'aprenentatge que fomenten el desenvolupament d’aquesta habilitat. El projecte s'organitza en tres tallers d’expressió oral: interpretació, ràdio i vídeo. En el moment de creació audiovisual, també ens permet desenvolupar el pensament crític amb el contingut creat i amb el que es consumeix a les xarxes socials.

Carmina Mallorquí Serra <santjordi@escolasantjordi.cat>, Anna Ferrer Segura <anna.ferrer@escolasantjordi.cat>, Anna Bermudo Bassols <anna.bermudo@escolasantjordi.cat>. Escola Sant Jordi. Palafrugell (Girona)


EFIMAT a l'escola JAVE Més ínfo

Sònia Vidal Valero <svidal26@xtec.cat>, Iván Ortiz Vera <iortiz2@xtec.cat> . Escola Jacint Verdaguer. La Granada (Barcelona)


Mode Accès activat: Per una educació inclusiva. Infografia.

Esther Vidal Massot.CEE Alba. Reus (Tarragona) <evidalm@diputaciodetarragona.cat>

 


Mindfulness aplicat a educació.

Pablo Muñoz. Director del Col.legi Sant Pau Apòstol. Tarragona. pablomunoz@colsantpau.com

 
11:10 - 11:50 Taula rodona-1. La Innovació Educativa a Catalunya Els ponents convidats faran la seva exposició sobre la temàtica en uns 5 minuts, a partir del seu punt de vista i experiència. . Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Moderadora: Mercè Gisbert VEURE VÍDEO

Mercè Gisbert. URV <merce.gisbert@urv.cat>

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia nsabate4@xtec.cat

Francesc Seritjol. Inspector d'Educació fseritjo@xtec.cat
Presentació

Lluís Marquès Molias . URV. Fac. Ciències de l'Educació i Psicologia luis.marques@urv.cat

11:50 - 12:10 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius

12:10 - 12:40 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 3 minutos). Coordina: Pere Marquès

VEURE VÍDEO


PRESENTACIÓN-FLASH (5 minuts):VorTX. Aumenta Solutions. .

Javier Campos <jcampos@aumentasolutions.com> , Joaquín Antón <janton@aumentasolutions.com> Aumenta Vilanova..


Asociación AVRE. Asociación Valenciana de Realidad Extendida

Javier Campos. Presidente <jcampos@aumentasolutions.com>


Societat Catalana de Pedagogia.

Presenta: Josep Serentill. President de la SCP <josep.serentill@gmail.com>.

 

Intermedia.Facilita l’ocupació i la millora professional de les persones duent a terme diferents accions d’assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals, amb estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic. Document.

Presenta: Maite Fortuny. Direcció Territorial <m.fortuny@fundaciointermedia.org>, Azahara González, Marta Cobos


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Preentación

Sergio Jiménez <sergio@hiareseditorial.com>


Jordi Suñé. Escola Piaget. Barcelona

12:40 - 13:20 Panell de comunicacions-2 Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes).. Coordina: Susana Archondo. URV

VEURE VÍDEO

 


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Additio: plataforma integral de gestió escolar, avaluació formativa i comunicació.

Presenta: Jordi Corominas <jordi@additioapp.com>


Ús de l’aplicació H5P per l’elaboració d’activitats educatives digi... . Els nostres estudiants l'utilitzen per crear activitats educatives personalitzades.

Carles Porté Professor Bàtxel·lor en Ciències de l'Educació i del Màster en Educació a la Universitat d'Andorra <cporte@uda.ad>


Tinkering

La metodologia Tinkering es basa a dissenyar oportunitats perquè l’infant pensi amb les mans per construir significat i comprensió. D'aquesta manera, l’alumnat desenvolupa noves percepcions i coneixements mentre participen activament en la fabricació d'un artefacte.

La creativitat, la resolució de problemes i la col·laboració en la creació de projectes són un dels seus pilars fonamentals. Així, amb l’objectiu que l’alumne esdevingui el centre de tot el procés d’aprenentatge, és ell qui trasteja, explora, dissenya i crea. Partint d’una idea principal, repte o problema STEAM, l'alumnat posa en joc l'exploració i l'experimentacióen el procés de creació permet avaluar contínuament els seus objectius, explorar nous camins, imaginar noves possibilitats i actuar com agents de canvi per intervenir en el món que els envolta.

Roger Bergadà <rbergada@fedac.cat>, Elisabet Moreno <emoreno@fedac.cat> Escola FEDAC Lleida


Espai de múltiples desafiaments: l'hort escolar

Jimena Soledad Vinuesa Macchegiani <jvinues3@xtec.cat>, Jordi Tomàs Boada <jtomas33@xtec.cat> Escola Cal.lípolis. La Pineda (Tarragona)


Memòries digitals de pràctiques de laboratori. Automatitzar l'anàlisi de dades

Jordi Gavaldà Bernal Col.legi La Salle. Tarragona <jgavaldab@lasalle.cat>


Competencia Digital Docente en Aulas de Tecnología Aplicada (AtecA)...

El objetivo esta tesis es analizar los niveles de competencia digital que poseen los docentes de Formación Profesional (FP) y averiguar desde la perspectiva de la CD como aprovechar de manera pedagógica las aulas de tecnología aplicada (aula AtecA) en la provincia de Tarragona (España). Estamos trabajando en la fase uno, donde detallaremos un análisis sistemático en profundidad de la bibliografía y de los documentos oficiales relacionado con la FP, la Competencia Digital Docente y el establecimiento de las Aulas AtecA, a través de: (1) una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL en fase final de análisis de las publicaciones seleccionadas) e inicio de escritura del artículo y un (2) análisis documental de documentos oficiales del estado español (Realización de un artículo en fase de revisión, en la revista hachetetepé

Yonathan Borden-Lanza. < yonathan.borden@urv.cat>, Mireia Usart-Rodríguez.<mireia.usart@urv.cat> Universitat Rovira I Virgili.


Hablando de ETHOS en un EVA

José Alberto Rivera Piragauta. Estudiante del Doctorado en Tecnología Educativa de la URV. <alberto70rivera@gmail.com>

 
13:20 Tres activitats presencials simultànies

13:20 - 14:00 Taula rodona-2 (sala d'actes) Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. VEURE VÍDEO

Josep Serentill. Inspector Educatiu. .SCP.jserenti@xtec.cat
Coordinador de la taula

Cristina Pons. CRECE c.pons@crece-edu.com

Francesca Segarra. Professora a la URV i mestra.francisca.segarra@urv.cat

José Luis Lázaro. URV. Fac. Ciències de l'Educació i Psicologia joseluis.lazaro@urv.cat

Marina Tomàs. UAB marina.tomas@uab.es

Carles Porté Professor Bàtxel·lor en Ciències de l'Educació i del Màster en Educació a la Universitat d'Andorra

13:20 - 14:20 Taller presencial-1 (aula C-105) ChatGPT: la lntel.ligència artificial (IA) entra a les aulas, quedará Google arraconat? Veure document

És un taller adreçat al professorat que vol explorar com la intel·ligència artificial (IA) pot ser utilitzada a les aules i com aquesta pot afectar els mètodes d'investigació que utilitzen els estudiants. A través d'aquest taller, els participants aprendran sobre el funcionament de ChatGPT, una eina d'IA que pot ser utilitzada per crear diàlegs amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge i l'eficiència dels estudiants. El taller també examinarà si l'ús de ChatGPT i altres eines d'IA pot suposar una amenaça per als mètodes tradicionals d'investigació, com ara el recurs a cercadors com Google.

Ferran Mas Lázaro <fmas@xtec.cat>

13:20 - 14:20Taller presencial - 2 (aula C-108). Plataforma VorTX: creació i visualització de recursos educatius amb realitat augmentada.

Javier Campos <jcampos@aumentasolutions.com> , Joaquín Antón <janton@aumentasolutions.com> Aumenta Vuilanova.


14:00 - 16:00 Descans. Temps lliure per dinar. Cadascú s'organitza per dinar.


16:00. Ponència-4

Ecosistemes sostenibles per a la transformació digital de l’educació

Mercè Gisbert. URV.<merce.gisbert@urv.cat>

VEURE VÍDEO

16:15. Ponència-5

Informe ODITE 2022 sobre tendències educatives:

Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>, Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL. ODITE

VEURE VÍDEO

16:30. Ponència-6

Les competències clau que estimeu necessàries per a la funció direc.... Document

Laura Alegre Sanz Subdirectora General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic. Secretaria de Transformació Educativa Generalitat de Catalunya <lauraalegre@gencat.cat>

VEURE VÍEDO

16:45. Ponència-7

Qui tem el xat GPT? Com integrar els cercadors d'Internet i els xats d'intel.ligència a...

Pere Marquès. Xarxa Educativa DIM-EDU.

VEURE VÍDEO

17:00 - 17:15 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Pere Marquès

VEURE VÍDEO


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Zoom

Julian Martin <julian.martin@zoom.us>


Asociación ESPIRAL, EDUCACIÓN YI TECNOLOGÍA. Espiral son jornadas que ponen en contacto a personas, ideas y proyectos con los que aprende. Espiral son actividades formativas que te ayudarán a descubrir nuevas formas y métodos de trabajo. Pero, sobre todo, Espiral es un colectivo de personas que viven y sienten la educación, colaborando en proyectos de innovación con el fin de adecuarse a las necesidades de la sociedad actual.

Presenta: Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL


ODITE. Observatorio de Innovación Tecnológica Educativa

Presenta: Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>


Revista UTE. Teaching & Technology

Presenta: Mercè Gisbert. URV.<merce.gisbert@urv.cat>


RED EDUCATIVA DIM-EDU . Desde la RED EDUCATIVA DIM-EDU estamos comprometidos en contribuir a la mejora de la educación, y con ello al desarrollo y bienestar de las personas y a la mejora de la sociedad. Y con este fin organizamos jornadas de innovación educativa como esta, estudios y otras actuaciones formativas (PROGRAMA CENTROS INNOVADORES)

Pero... nuestro objetivo NO es innovar, nuestro objetivo ES mejorar la calidad y la eficacia de la formación que ofrecemos: una formación para el siglo XXI, con fracaso escolar cero y atendiendo al desarrollo integral de cada estudiante.

El punto de partida siempre será identificar las mejoras que queremos lograr. Y a partir de aquí ver que innovaciones nos pueden ser útiles para ello. NO nos sirve cualquier innovación, SOLO aquellas con las que logramos estos objetivos de mejora que pretendemos.

 
17:15 Tres activitats presencials simultànies

17:15 - 18:00 Panell de comunicacions-3. Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... VEURE VÍDEO

Coodina: Francesca Segarra Professora a la URV i mestra

 

 

 

Experiència del programa Cooppel de suport a les famílies, al professorat i l'entorn educatiu de la ciutat de Tarragona. Web.
Motivació. Trajectòria. Base científica, marc teòric i base teòrica. Una mostra d'exercicis o tasques competents que denominem talents. Perspectives o ofertes. Conclusions.

Josep Maria Ferran i Torrent info@cooppel.org

 

Les rutes geològiques urbanes en l'estudi de les ciències de la Terra

Irene Royo. Institut Baix Camp. Reus iroyo6@xtec.cat

 

 

Avaluació de processos d'innovació i transformació. Taller. Conclusions. Conclusiones.
Presentació de les conclusions del taller/semianri del matí.

M. Elena Ferreiro Nieto. Servei d'Orientació i Serveis Educatius. Barcelona eferreir@xtec.cat

 

 

Centennials en el aula universitaria. Desafíos, retos y cambios. Pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador.

Susana Archondo. URV. (Nebrija, UNIR, Adèle Guerin) susana.archondo@yahoo.fr

 

Experiència com a Centre Formador de pràctiques dels MUFPS: Pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador.

Mercè Capell Manzanares IES Caterina Albert. Barcelona. mcapel39@xtec.cat

 

8 tècniques a l'abast de tothom per a millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar


Pere Marquès
DIM-EDU
peremarques@pangea.org

17:15 - 18:00 Taller presencial-3 (aula C-105) Possibilitats de la Impressió 3D i el Tall i gravat Làser en l'entorn educatiu.

En aquesta sessió es pretén mostrar les característiques de l'ús de les màquines de fabricació digital a l'aula, en tots els nivells educatius. Mostrant exemples d'experiències d'èxit a diferents centres, així com apuntar com es pot dur a terme el treball pedagògic a l'aula.
Per a paral·lelament veure'n alguna en funcionament així com donar recursos i nocions bàsiques per a poder treballar amb elles(si podeu portar ordinador us podreu iniciar en el disseny).

Ivan Castells Iglesias, CRP Tarragonès icastel6@xtec.cat

17:15 - 18:00 Taller presencial - 4 (aula C-109).Robòtica educativa

En aquest taller es presenta com la tecnologia educativa ens pot ajudar a prendre decisions fonamentades, utilitzant la robòtica i la programació com a tècniques d'aprenentatge per a la resolució de problemes.

Es mostraran els principis de pensament computacional i programació, exemples de dinàmiques a l'aula i es proposaran reptes als participants mitjançant ScratchJr, robots de terra i Arduino.

Jordi Gavaldà Bernal Col.legi La Salle. Tarragona y Oriol Nadal. URV

18:30 Cloenda: VEURE VÍDEO

COMITÈ ORGANITZADOR: Facultat d'Educació. URV: Mercè Gisbert, Vanessa Esteve, Yonathan Borden, Lucía Castro, Oriol Nadal, Luz Niño, Maria Verdú. Societat Catalana de Pedagogia: Josep Serentill, Associació ESPIRAL: Núria Sabaté. Grup DIM-EDU: Pere Marquès (coordinació general<peremarques@pangea.org>)
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

Visitas: 3125

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

NOTICIAS SOBRE LAS JORNADAS

RED EDUCATIVA DIM-EDU

Actualmente DIM-EDU es una red social educativa que conecta más de 27.000 agentes educativos de todo el mundo; de ellos, 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.500 están inscritos en la red.

Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes  y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Ver más...

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2024   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio