10 ena. Trobada de Centres Innovadors a Catalunya (28 setembre 2022)

I DESPRÉS: 19-10 Congreso en Madrid - 3-11 Jornada en Ávila -


64 ena TROBADA DE CENTRES INNOVADORS - 10 ena a Catalunya
Centres per la millora de la qualitat i l'eficàcia de la formació i el desenvolupament personal

dimecres 28 de setembre a la Institució Cultural del CIC. Via Augusta 205. BARCELONA 08021

 

 

 

Jornada híbrida, amb activitats presencials (ponències, comunicacions, taules rodones...) i activitats on-line (comunicacions, tallers...). S'inscriu en el projecte "centres innovadors" del GRUP DIM-EDU i está organitzada amb la Institució Cultural del CIC, lla Fundació Tr@ms, la Societat Catalana de Pedagogia i l'Associació ESPIRAL.

ADREÇADA als equips directius, coordinadors d'innovació i professors en general de tots els nivell educatius, inspectors i gestors de l'Administració Educativa, i especialistes d'empreses del sector. Oberta també a estudiants de les Facultats d’Educació.

OBJECTIU: facilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els agents educatius, amb el propòsit d'adquirir idees que facilitin la millora de la seva eficàcia formativa.

Inscripció gratuita. Emplenar aquest formulari. Veure els INSCRITS.

 

Què poden fer els inscrits? (1) Assistir a totes les activitats que vulguin (2) Presentar una comunicació en presencial (veure orientacions) o una comunicació digital a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS d'aquesta web (veure orientacions) (3) Oferir un taller/seminari on-line (veure orientacions)

 

Les comunicacions i tallers/seminaris poden ser en català o castellà. Adreçar les propostes a peremarques@pangea.org
Tots els ponents i assistents rebran una acreditaciò de la seva participació, i les comunicacions es podran publicar a la REVISTA DIM.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Horaris de Barcelona. Atenció als desfasaments horaris: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay (-5) Cuba, Venezuela, Bolivia, USA Washington (-6) Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México (-7)

JORNADA PRESENCIAL
JORNADA ON-LINE

Tot el dia. VESTÍBUL

Esposició de recursos educatius de les empreses:

 

9:00 - 14:00 h. AUDITORI

 

Pere Marquès: Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet

Ricard Bahí: Equip, lideratge i altres delicadeses

Juan Domingo Farnós:Educació Disruptiva

Comunicacions-1: Centres Innovadors, experiències, estudis

Taula-1: La innovació educativa a Catalunya

Tuit notícies

Comunicacions-2: TIC, robòtica, STEAM...

Taula-2: Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat.

 

16:00. - 20:00 h. AUDITORI

 

Pere Marquès: Canvis radicals a l'Educació del segle XXI

Miquel Àngel Prats: Com impulsar al transformació digital a l'escola?

Coral Regí: Trets essencials d'una escola que prepara alumnes lliures i responsables pel món on vivim, al mateix temps que reflexiona sobre un món de més benestar i promou aquest canvi

Comunicacions-4: Centres Innovadors

Taula-3: La innovació Educativa a Catalunya

Comunicacions-5: Centres Innovadors, experiències, estudis

Taula-4: Inclusivitat. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar

10 - 18 h. TALLERS I SEMINARIS ON-LINE EN DIRECTE
(cal que us inscriviu als tallers que us interessin, per fer-ho:
envieu un mail al "tallerista" o empleneu el seu formulari)

VEURE TOTS

10 h. - EmocionaTFamilia (Carmen Díez)

10:30 h.

11 h.

11:30 h.

12 h.. .. Drónica Didáctica con metodología STEAM (José Dulac)

12:30 h.

13 h. Reflexions i exemples d'una pedagogia de la convivència basada en el treball col·laboratiu a l'aula (Núria Valls)

13:30 h.

14 h. . - La imagen didáctica en sus diferentes formatos (José Dulac)

14:30 h. - Creatividad i tecnopedagogía (Jaume Basseda, Maria Oliveras)

15 h. - Sabemos qué sabemos, detección de ideas previas en primaria (Jessica Rodríguez)

15:30 h. - Estrategias didácticas digitales: Genially, pauta de enseñanza centrada en el aprendiz (Magdalena Núñez)

16 h. - La planificación como estrategia. Innovaciones didácticas post pandemia (Sebastián Perrupato)
- Resolvemos una función de una manera diferente (Lorenzo Ansdrades)

16:30 h.

17 h.

17:30 h.

18 h.


RETRANSMISIÓ PER ZOOM DE LA JORNADA PRESENCIAL

Coordinació:


NOVES COMUNICACIONS DIGITALS

PANELLS DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS EN AQUESTA WEB - VEURE TOTES:
(les comunicacions amb *** s'exposen oralment com a taller/seminari; veure horaris

Adaptacions dels centres davant el Covid - Processos d'innovació educativa a nivell de centre - Bones pràctiques i recursos - Escacs educatius - Escoles i Museus / Patrimoni Natural i Cultural - Mesures anti-fracàs escolar i per a potenciar talents - ODS, salut, igualtat de gènere. desenvolupament personal/valors. ApS - TIC, robòtica, STEAM - Innovació a la Universitat i formació del professorat - Recursos educatius que ofereixen les empreses

  • 1

 


 

 

ACTA - PROGRAMA A L'AUDITORI

 


MATÍ
Es poden trametre preguntes als ponents (s'inclouen els mails)

8:30. Comença la recepció (al vestíbul). Els assistents s'acreditaran a la TAULA DE RECEPCIÓ. Es repartirà la REVISTA EDUCACIÓN 3.0. Les acreditacions de participació es trametran per mail el dia següent.

I l'exposició de recursos educatius:9:00. Ponència-1

Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet

Pere Marquès. Coordinador de la Red XarxaEducativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

9:40. Ponència-2

Equip, lideratge i altres delicadeses

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC.<rbahi@iccic.edu>

10:00. Ponència-3

Educació Disruptiva

Juan Domingo Farnós. <juandomingofarnos@gmail.com>

10:20. Inauguració de la jornada.

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC. President de la jornada

Antoni Romero. Director de la Fundació Tr@ms

Josep Serentill. President.de la SCP.
josep.serentill@gmail.com

Oriol Olivé. Director de Batxillerats Institució Cultural del CIC.

Núria Sabaté. Associació ESPIRAL


Pere Marquès Coordinador de DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

10:40 - 11:20 Bloc de comunicacions-1. Centres innovadors, experiències, esdudis. Comunicacions (6 minuts) de centres innovadors, experiències de bones pràctiques d'aula, estudis i investigacions, proyectes... Coordina: Núria Sabaté

Escola Espai 3. Sant Joan Despí (Barcelona).

Rosa Mª de la Fuente. Directora <rfuente@xtec.cat>


Informe Tecnologia i Qualitat Educativa. Vídeo Web

Ana Moreno. Directora del Centre d'estudis Impuls Educació (Institució Familiar d'Educació) <direccio@impulseducacio.org>


Vers una pedagogia per a la convivència, basada en el treball col.l....

M Núria Valls Molins. Educadora i escriptora <mvallsmolins102@gmail.com>


La iniciativa XEC3. Web . Ofereix a la universitat la mentoria, per part de persones de la generació sènior, dels treballs de TFG, de mestratges i, a la secundària postobligatòria, en els treballs de recerca amb la participació de l'alumnat, el professorat i la persona sènior.

Maria Jesús Comellas Carbo. UAB <mariajesus.comellas@uab.cat>

 
11:20 - 12:10 Taula rodona-1. La innovació educativa a Catalunya (1) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 6 minuts. Després pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. I al final cada ponent tindrà 1 minut per fer un últim comentari. Moderadora: Neus Lorenzo. Inspectora d'educació. Vice-presidenta de la SCP span>nlorenzo@xtec.cat>

Creació d'ecosistemes d'aprenentatge a la xarxa d'Escoles Vedruna de Catalunya
Manel Salas. Responsable de pedagogia i innovació a Vedruna Catalunya Educació manelsalas
@vedruna.cat

Gregori Romera. Institució Familiar d'Educació gromera
@institucio.org

Enric Masllorens. Director de Jesuïtes Educació enric.masllorens
@fje.edu

Antoni Romero. Director de Fundació Tr@ms toniromero@
fundaciotrams.org

Modest Jou. FEDAC modestjou
@fedac.cat

12:10 - 12:25 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius :
12:25 - 12:40 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Mª Carmen Díez Calzada Ambasdador Scientix <mdiez125@gmail.com>

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Pantalla interactiva antigérmens BenQ Vídeo..

Les pantalles interactives tenen un impacte sobre la salut de las persones que les utilitzen i BenQ inclou una sèrie de característiques a les seves pantalles interactives per a minimitzar aquest impacte. Vine a la presentació i ho descobriràs.

Jordi Casals <Jordi.Casals@BenQ.com>


Societat Catalana de Pedagogia. .

Presenta::Josep Serentill. Presidentr.de la SCP <josep.serentill@gmail.com>.


Associació ESPIRAL, EDUCACIÓ I TECNOLOGIA. Espiral són jornades que posen en contacte persones, idees i projectes amb els quals aprèn.Espiral són activitats formatives que t’ajudaran a descobrir noves formes i mètodes de treball. Però, sobretot, Espiral és un col·lectiu de persones que viuen i senten l’educació, col·laborant en projectes d’innovació per tal d’adequar a les necessitats de la societat actual.

Presenta: Azu Vazquez Vicepresidenta. Associació ESPIRAL <azu@uoc.edu>


XARXA EDUCATIVA DIM-EDU . Des de la XARXA EDUCATIVA DIM-EDU estem compromesos a contribuir a la millora de l'educació, i així al desenvolupament i benestar de les persones ia la millora de la societat. I amb aquesta finalitat organitzem jornades d'innovació educativa com aquesta, estudis i altres actuacions formatives (PROGRAMA CENTRES INNOVADORS)

Però...el nostre objectiu NO és innovar, el nostre objectivo ÉS millorar la qualitat i l'eficàcia de la formació que oferim: una formació pe segle XXI, amb fracàs escolar zero i atenent el desenvolupament integral de cada estudiant.

El punt de partida sempre serà identificar les millores que volem assolir. I a partir d'aquí veure quines innovacions ens poden ser útils. NO ens serveix qualsevol innovació, NOMÉS aquelles amb què aconseguim aquests objectius de millora que pretenem.

 
12:40 - 13:20 Bloc de comunicacions-2 TIC, robòtica, STEAM... . Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 6 minuts explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: Azu Vazquez Vicepresidenta. Associació ESPIRAL <azu@uoc.edu>

Aportacions educatives de la robòtica, la programació i la creació d'objectes 3D

Jaume Basseda <jbasseda@binomi.cat>, Maria de Montserrat Oliveras <moliveras@basseda.cat> Binomi. Esparreguera (Barcelona


Física va a Marte. Narrativa Transmedia Educativa. Vídeo. (en català)

Aprovechando las desventuras de Matt Damon en Marte, para desarrollar un proyecto educativo transmedia para Nivel Secundario, se logró mitigar la deserción escolar de los alumnos sin conectividad gracias a la solidaridad de los alumnos con conectividad. Actualmente no solo se articula con otras materias sino también con la Universidad y el posible futuro laboral de los estudiantes de ciencia. Forman parte del proyecto las redes sociales, comics, video juego, simuladores y laboratorio virtuales.

Sergio Bruno Nominado Global Teacher y Yidan Prize. Profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires (ARGENTINA) <fisicavaamarte@gmail.com> Web

 
13:20 - 14:00 Taula rodona-2 Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 6 minuts. Després pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. I al final cada ponent tindrà 1 minut per fer un últim comentari. Coordina: Antoni Portell. Universitat de Vic <antoni.portell@uvic.cat>

Representant

 

 

 

 


TARDA
Es poden trametre preguntes als ponents (s'inclouen els mails)

16:00. Ponència-5

Canvis radicals que s'han produit a l'Educació en el sègle XXI

Pere Marquès. Coordinador de la Red Educativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

16:40. Ponència-6

Com impulsar al transformació digital a l'escola?

Miquel Àngel Prats Fernandez. Facultat Blanquerna. URL <miquelpf@blanquerna.url.edu>

 

17:00. Ponència-7

Trets essencials d'una escola que prepara alumnes lliures i responsables pel món on vivim, al mateix temps que reflexiona sobre un món de més benestar i promou aquest canvi

Coral Regí. Escola Virolai <coralregi@virolai.cat>

 

17:20 - 18:00 Bloc de comunicacions-3. Centres innovadors. Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 6 minuts explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: Juan Domingo Farnós. Educació disruptiva <juandomingofarnos@gmail.com>

PRESENTACIÓN-FLASH (5 minutos):Mentalpage

Lorenzo Pastor Salarrullana <webmaster@mentalpage.com>

 
18:00 - 18:20 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius :

18:20 - 19:00 Taula rodona-3. La innovació educativa a Catalunya (2) . Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 6 minuts. Després pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Modera:

Nou model per a un centre de Lleure Educatiu
Jordi Puig Voltas.
President del Consell Social. COPEC <jordipv
@hotmail.com>

Canvis organitzatius que donen resposta a la transformació educativa. Xavier Serra Segarra.Àrea de Pedagogia i Innovació de l'Escola Pia de Catalunya xavier.serra
@nostrasenyora.epiaedu.cat

Pilar Casals Bosch. Inspecció Educativa pcasals@xtec.cat

El paper de l'acompanyament en la transformació pedagògica per innovar Cristina Pons. CRECE c.pons@crece-edu.com

Representant

19:00 - 19:40 Bloc de comunicacions-4 Centres innovadors, experiències, esdudis. Comunicacions (6 minuts) de centres innovadors, experiències de bones pràctiques d'aula, estudis i investigacions, proyectes... . Coordina:


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Fox Educacióbn: ¡Digitaliza tu cenro!

Erez Itzkovich <ei@foxeducation.com>


Esccs educatius

Xavier Garcia Bou. Escola Jaume Balmes. El Part de Llobregat (Barcelona) <xavixec@gmail.com>


Playfullearninguab. Web.

Paloma Sepúlveda. <palomafernandasp@gmail.com>, Paloma Valdivia. UAB <hurukuta@gmail.com>


Utilizar la Realidad Aumentada para crear una experiencia de usuario inmersiva que permita abordar la historia de la fábrica textil de Ca L’ Estruch desde una perspectiva feminista

Nombre. Contacto: Paloma Valdivia. UAB <hurukuta@gmail.com>

 
19:40 - 20:00 Taula rodona-4: Inclusivitat. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar .

Tipologia d'alumnes en risc de fracàs escolar: causes i propostes d...
Pere Marquès
DIM-EDU
peremarques@pangea.org

 

 

20:00 Cloenda:

ORGANITZA: Institució Cultural del CIC (Ricard Bahí , José Manuel Ibáñez, David, Alejandro, José Mª, Xavi) ,Fundació Tr@ms (Antoni Romero), Societat Catalana de Pedagogia (Maite Sánchez, Josep Serentill), Associació ESPIRAL (Carmen Láez, Núria Sabaté, Óscar Soler, Azu Vázquez) i Grup DIM-EDU (Carmen Díez, Pere Marquès)
Coordinació local: Ricard Bahí. Coordinació general: Pere Marquès <peremarques@pangea.org>
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

Visitas: 435

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

10ª TROBADA DE CENTRES INNOVADORS A CATALUNYA (Barcelona, 28 de setembre)

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2022   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio