11ª Trobada Centres innovadors a Catalunya (28 de setembre)

Així va ser la 10 ENA TROBADA (28-9-22) - PROPERES JORNADES: Alacant (22-3); Sevilla; Tafalla (22-6); Barcelona; Málaga (5-10); Madrid

12 ena.ª TROBADA DE CENTRES INNOVADORS A CATALUNYA (nº 70)
JORNADA DIM-EDU nº 139 VEURE GUÍA

Centres per la millora de la qualitat i l'eficàcia de la formació i el desenvolupament personal
dijous 28 de setembre a la Institució Cultural del CIC. Via Augusta 205. BARCELONA

 

º

Jornada híbrida, amb activitats presencials (ponències, comunicacions, taules rodones...) i activitats on-line (comunicacions, tallers...). S'inscriu en el projecte "centres innovadors" de la XARXA EDUCATIVA DIM-EDU i está organitzada amb la Institució Cultural del CIC, la Societat Catalana de Pedagogia i l'Associació ESPIRAL.

ADREÇADA als equips directius, coordinadors d'innovació i professors en general de tots els nivell educatius, inspectors i gestors de l'Administració Educativa, i especialistes d'empreses del sector. Oberta també a estudiants de les Facultats d’Educació.

OBJECTIU: Propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els agents educatius, amb el propòsit d'adquirir idees que facilitin la millora del seu currículum i eficàcia formativa.

Inscripció gratuita.Omplir aquest formulari. VEURE ELS INSCRITS

 

Què poden fer els inscrits? (1) Assistir a totes les activitats que vulguin (2) Presentar una comunicació en presencial (veure orientacions) o una comunicació digital "no presencial" a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS d'aquesta web (veure orientacions) (3) Oferir un taller/seminari on-line (veure orientacions)

 

Les comunicacions i tallers/seminaris poden ser en català o castellà. Adreçar les propostes a peremarques@pangea.org
Tots els ponents i assistents rebran una acreditaciò de la seva participació, i les comunicacions es podran publicar a la REVISTA DIM.


COMUNICACIONS "NO PRESENCIALS"


S'exposen als panells de L'EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS - VEURE TOTES:

Adaptacions dels centres davant el Covid - Processos d'innovació educativa a nivell de centre - Bones pràctiques i recursos - Escacs educatius - Escoles i Museus / Patrimoni Natural i Cultural - Mesures anti-fracàs escolar i per a potenciar talents - ODS, salut, igualtat de gènere. desenvolupament personal/valors. ApS - TIC, robòtica, STEAM - Innovació a la Universitat i formació del professorat - Recursos educatius que ofereixen les empreses


TALLERS / SEMINARIS ON-LINE


Cal que us inscriviu als tallers que us interessin: envieu un mail al "tallerista" o empleneu el seu formulari.- VEURE TOTS

10 h. - EmocionaTFamilia (Carmen Díez)

10:30 h.- Disseny i impressió 3D (José Blanco, Triwee)

11 h. - Avaluació formativa per a la LOMLOE (Judit Prat, Additio)

11:30 h. - Nextus: El documental com a eina d'aprenentatge (Joan González)

12 h.. Drónica Didáctica con metodología STEAM (José Dulac)

Alumnado con dificultades específicas del aprendizaje y Kahoot! (Inma Civera)

12:30 h.

13 h. - Programa Cooppel de Apoyo a las Familias y al Profesorado dentro del Entorno Educativo (Josep Mª Ferran)

13:30 h.

14 h. . - La imagen didáctica en sus diferentes formatos (José Dulac)

14:30 h. - Creatividad i tecnopedagogía (Jaume Basseda, Maria Oliveras)

15 h.

15:30 h. - Estrategias didácticas digitales: Genially, pauta de enseñanza centrada en el aprendiz (Magdalena Núñez)

16 h.

16:30 h. -

17 h. Possibilitats de Telegram per a la docència (Ferran Mas)

17:30 h.-


 

 

PROGRAMA DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS A LA SALA D'ACTES

Es retransmirità per ZOOM. Horaris de Barcelona, atenció als desfasaments horaris.


8:30. Comença la recepció (al vestíbul). Els assistents s'acreditaran a la TAULA DE RECEPCIÓ. Les constàncies de participació es lliraran per mail el día següent. Es repartiràn els programes de ma i les revistes:

I comença l'exposició de recursos educatius (veure fitxes de contacte amb les empreses):9:00. Ponència-1

Quo vadis Educació? Transformacions clau 2021-30 en els centres docents, en el marc del paradigma formatiu de l'Era Internet. Canvis radicals que s'han produït a l'Educació en el segle XXI

Pere Marquès. XarxaEducativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

9:15. Ponència-2

Equip, lideratge i altres delicadeses

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC.<rbahi@iccic.edu>

9:30. Ponència-3

Ponent

9:45. Ponència-4

Aportacions educatives de la robòtica, la programació i la creació d'objectes 3D

Jaume Basseda <jbasseda@binomi.cat>, Maria de Montserrat Oliveras <moliveras@basseda.cat> Binomi. Esparreguera (Barcelona

 

10:00. Inauguració de la jornada.

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC. President de la jornada

Representant

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació "Espiral, Educació i Tecnologia"

Josep Serentill. President.de la SCP.

Pere Marquès Xarxa Educativa DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

10:20 - 11:10 Panell de comunicacions-1. Centres innovadors, experiències, estudis. Comunicacions de 5 minuts (amb suport multimèdia) sobre: experiències de bones pràctiques d'aula, estudis i investigacions, projectes... Coordina:

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Nextus: El documental com a eina d'aprenentatge

Joan Gonzalez <jgonzalez@nextus.global>

 

 

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minutos) Alexia.El cuaderno del profesorado de Alexia.

Alejandro Melgarejo . Educaria <amelgarejo@educaria.com>


Título

Ponente

 
 
11:10 - 11:50 Taula rodona-1. La innovació educativa a Catalunya (1) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Moderadora:

Representant

Representant

Representant

Representant

11:50 - 12:10 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius
12:10 - 12:30 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina:

PRESENTACIÓN-FLASH (5 minutos):Mentalpage

Lorenzo Pastor Salarrullana <webmaster@mentalpage.com>


Asociación ESPIRAL, EDUCACIÓN YI TECNOLOGÍA. Espiral son jornadas que ponen en contacto a personas, ideas y proyectos con los que aprende. Espiral son actividades formativas que te ayudarán a descubrir nuevas formas y métodos de trabajo. Pero, sobre todo, Espiral es un colectivo de personas que viven y sienten la educación, colaborando en proyectos de innovación con el fin de adecuarse a las necesidades de la sociedad actual.

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació "Espiral, Educació i Tecnologia"

 
12:30 - 13:20 Panell de comunicacions-2 TIC, robòtica, STEAM... . Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina:

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Sicnova. Triwee. Diseño e impresión 3D

José Blanco <education@triwee.shop>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Additio: plataforma integral de gestió escolar, avaluació formativa i comunicació.

Presenta: Francesc Ruhí <francesc@additioapp.com>


Título

Ponente

 
13:20 Tres activitats presencials simultànies

13:20 - 14:00 Taula rodona-2 (sala d'actes) Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Coordina: 

Representant

Representant

Representant

13:20 - 14:20 Taller presencial-1 (aula)

 

Tallerista

13:20 - 14:20Taller presencial - 2 (aula).

Tallerista


14:00 - 16:00 Descans. Temps lliure per dinar. Cadascú s'organitza per dinar.


16:00. Ponència-5

Aportacions de la Intel.ligència Articicial a l'Educació a l'Era Internet. Avantatges i... riscos?

Pere Marquès. Xarxa Educativa DIM-EDU.

16:15. Ponència-6

Informe ODITE sobre tendencias educativas: Educación en tiempos de pandemia.

Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>, Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL. ODITE

 

 

16:30. Ponència-7

Pionent

16:45. Ponència-8

Pionent

17:00. Ponència-9

 

17:15 - 17:35 Espai "tuit-notícies" (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina:

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): HIARES: arte

Sergio Jiménez <sergio@hiareseditorial.com>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts): Zoom

Julian Martin <julian.martin@zoom.us>


ODITE. Observatorio de Innovación Tecnológica Educativa

Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>


RED EDUCATIVA DIM-EDU . Desde la RED EDUCATIVA DIM-EDU estamos comprometidos en contribuir a la mejora de la educación, y con ello al desarrollo y bienestar de las personas y a la mejora de la sociedad. Y con este fin organizamos jornadas de innovación educativa como esta, estudios y otras actuaciones formativas (PROGRAMA CENTROS INNOVADORES)

Pero... nuestro objetivo NO es innovar, nuestro objetivo ES mejorar la calidad y la eficacia de la formación que ofrecemos: una formación para el siglo XXI, con fracaso escolar cero y atendiendo al desarrollo integral de cada estudiante.

El punto de partida siempre será identificar las mejoras que queremos lograr. Y a partir de aquí ver que innovaciones nos pueden ser útiles para ello. NO nos sirve cualquier innovación, SOLO aquellas con las que logramos estos objetivos de mejora que pretendemos.

 
17:35 - 17:55 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius
17:55 - 18:35 Taula rodona-3. La innovació educativa a Catalunya (2) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Moderadora:

Representant

Representant

Representant

Representant

18:35 - 19:25 Panell de comunicacions-3. Centres innovadors. Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina:

Título

Ponente

19:25 - 20:00 Taula rodona-4. (sala d'actes) Èxit escolar. Mesures per a evitar i reduir el fracàs escolar. Inclusivitat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents

8 tècniques a l'abast de tothom per a millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Pere Marquès
DIM-EDU
<peremarques@pangea.org> (coordina la taula)

Representant

Representant

Representant

20:00 Cloenda:

COMITÈ ORGANITZADOR: Institució Cultural del CIC: Ricard Bahí, Societat Catalana de Pedagogia: Josep Serentill, Associació ESPIRAL: Carmen Láez, Núria Sabaté, Óscar Soler. Xarxa Educativa DIM-EDU: Pere Marquès (coordinació general:, <peremarques@pangea.org>)
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

Visitas: 18

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

NOTICIAS SOBRE LA JORNADA

 

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2023   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio