Així ha estat: 12ª Trobada Centres innovadors a Catalunya (28 de setembre)

Així va ser la 11 ENA TROBADA (1-3--23) - PROPERES JORNADES: Málaga (5-10); Madrid (25-10), Zaragoza (22-11). Toledo (13-12): Logroño (18-1). Alicante (28-2). A Coruña (23-4)

12 ena. TROBADA DE CENTRES INNOVADORS A CATALUNYA (nº 71)
JORNADA DIM-EDU nº 139 VEURE GUÍA-MEMÒRIA PDF

Com millorar la qualitat, l'eficàcia formativa i el desenvolupament integral dels estudiants a la Era d'Internet i les Màquines Intel.ligents?
dijous 28 de setembre a la Institució Cultural del CIC. Via Augusta 205. BARCELONA

TEMÀTIQUES: Innovació/transformació educativa. Bones pràctiques TIC, robòtica educativa, STEAM. Intel.ligència Artificial. Competència Digital Docent. Educació en valors i ODS.. Inclusivitat.

 

º

Jornada híbrida, amb activitats presencials (ponències, comunicacions, taules rodones...) i activitats on-line (comunicacions, tallers...). S'inscriu en el projecte "centres innovadors" de la XARXA EDUCATIVA DIM-EDU i está organitzada amb la Fundació CIC, la Societat Catalana de Pedagogia i l'Associació ESPIRAL.

ADREÇADA als equips directius, coordinadors d'innovació i professors en general de tots els nivell educatius, inspectors i gestors de l'Administració Educativa, i especialistes d'empreses del sector. Oberta també a estudiants de les Facultats d’Educació.

OBJECTIU: Propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre els agents educatius, amb el propòsit d'adquirir idees que facilitin la millora del seu currículum i eficàcia formativa.

Dades de la jornada: Inscripcions (incloses tallers on-line): 366. Participants: 218 (97 presencials); 9 ponències masterclass + 16 ponents en 3 taules rodones; 19 tallers on-line amb 66 assistents; 33 comunicaciones (9 no presencials); 9 taules-stand a l'exposició de recursos educatius.

Tots els ponents i assistents rebran una acreditaciò de la seva participació, i les comunicacions es podran publicar a la REVISTA DIM.

Què poden fer els inscrits? (1) Assistir a totes les activitats que vulguin (2) Presentar una comunicació en presencial (veure orientacions) o una comunicació digital "no presencial" a l'EXPOSICIÓ DE COMUNICACIONS d'aquesta web (veure orientacions) (3) Oferir un taller/seminari on-line (veure orientacions)

Les comunicacions i tallers/seminaris poden ser en català o castellà. Adreçar les propostes a peremarques@pangea.org


COMUNICACIONS "NO PRESENCIALS"


S'exposen als panells de L'EXPOSICIÓ PERMANENT DE COMUNICACIONS - VEURE TOTES:


TALLERS / SEMINARIS ON-LINE


Cal que us inscriviu als tallers que us interessin: envieu un mail al "tallerista" o empleneu el seu formulari.- VEURE TOTS

10:00 h. EmocionaTFamilia (Carmen Díez)

10:30 h. Activitats riques de matemàtiques per a l'aula (Jordi Muñoz, innovamat)

10:30 h. Creativitat i recursos - Taller amb micro:bit i la gran A de les STEAM (Marc Carpena, JOVI. ART2BIT)

11:00 h Avaluació formativa per a la LOMLOE (Judit Prat, Additio)

11:30 h. Herramienta de presentaciones con Realidad Aumentada VorTX (Javier Campos)

12:00 h. Drónica Didáctica con metodología STEAM (José Dulac)

12:30 h. Creativitat i innovació (Elena Ferreiro)

12:30 h. Explorant i Utilitzant Web Services i APIs: XML i JSON en Acció (Ferran Mas)

13:00 h. Programa Cooppel de Apoyo a las Familias y al Profesorado dentro del Entorno Educativo (Josep Mª Ferran)

13:30 h.

14:00 h. La imagen didáctica en sus diferentes formatos (José Dulac)

14:30 h. Creatividad i tecnopedagogía (Jaume Basseda, Maria Oliveras)

15:00 h.¿Eres un e-ducador de Perfil T? (Cristina Velázquez)

15:30 h. Estrategias didácticas digitales: Genially, pauta de enseñanza centrada en el aprendiz (Magdalena Núñez)

16:00 h. Reuniones efectivas de Claustros (REC): Comunicación escrita mediante técnicas de grupo con Manual Thinking (Alberto Boscán)

16:00 h. Evolución de las plataformas educativas LXP, LMS. ¿Cúal es la elección correcta? (Damián Dolcera, Zynergic)

16:30 h. El trabajo de campo: la toma de datos con Collector y survey123 (Carlos Guallart)

17:00 h.Introducción a los niveles de la programación en bloque (Lucas Assef dos Santos)

17:30 h. Orientacion didactica conjunta: Ciencia, Ciudadanía, Biblioteca, Literatura y Educación Física. (Sergio Bruno)

18:00 h. Tecnologies creatives a l’aula i el repte de treballar per àmbits (Miquel Torres Faner)


 

 

ACTA-PROGRAMA DE LES ACTIVITATS PRESENCIALS A LA SALA D'ACTES

Es va retransmetre per ZOOM. Horaris de Barcelona, atenció als desfasaments horaris.


8:30. Comença la recepció (al vestíbul). Els assistents s'acreditaran a la TAULA DE RECEPCIÓ. Les constàncies de participació es lliraran per mail el día següent. Es repartiràn els programes de ma i les revistes:

I comença l'exposició de recursos educatius (veure fitxes de contacte amb les empreses):

 


 
   

9:00. Ponència-1 VEURE VÍDEO

Aplicacions del CHAT GPT als diversos nivells educatius

Neus Lorenzo. Vicepresidenta. SCP. <nlorenzo@xtec.cat>

 

 

 

9:15. Ponència-2 VEURE VÍDEO

El benestar emocional del docent, una escola d’estiu diferent

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC.<rbahi@iccic.edu>

9:30. Ponència-3 VEURE VÍDEO

Reptes i possibilitats de la IA a l'Educació: recursos i eines a l'aula.

Miquel Àngel Prats Fernández. Facultat Blanquerna. URL <miquelpf@blanquerna.url.edu>

9:45. Ponència-4 VEURE VÍDEO

Aportacions educatives de la robòtica, la programació i la creació d'objectes 3D

Jaume Basseda <jbasseda@binomi.cat>, Maria de Montserrat Oliveras <moliveras@basseda.cat> Binomi. Esparreguera (Barcelona

 

10:00. Inauguració de la jornada. VEURE VÍDEO

Ricard Bahí. Director Pedagògic. Institució Cultural del CIC. President de la jornada

Carles Duarte. Director general del CIC

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació "Espiral, Educació i Tecnologia"

Neus Lorenzo. Vicepresidenta.de la SCP.

Pere Marquès Xarxa Educativa DIM-EDU. Coordinador de la Jornada

10:20 - 11:10 Panell de comunicacions-1. VEURE VÍDEO Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: Joan Domingo Farnós. Educació disruptiva <juandomingofarnos@gmail.com> .


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Nextus: El documental com a eina d'aprenentatge

Joan Gonzalez <jgonzalez@nextus.global>

 

 

PRESENTACIÓ-FLASH (5 minutos) Alexia.El quadern del professorat d'Alexia. Presentació.

Tere Vida. <tvida@educaria.com>


PictoEscritura: Una nova manera d'ensenyar Llengua.

Alba Roman Bermejo <alba.roman@pictoescritura.com>


L’Educació com a factor de creació cultural.

María Núria Valls Molins. AELC (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) <mvallsmolins102@gmail.com>


Mode Accès: activat. Per una educació inclusiva

Esther Vidal Massot. CEE Alba - Diputació de Tarragona. Reus (Tarragona) <evidalm@diputaciodetarragona.cat>


Estratègies d’acció tutorial a través de l’educació emocional i els escacs a l’aula de primària

Marc Pera <marcperamuntasell@gmail.com> UAB

 
 

11:10 - 11:40 Taula rodona-1 VEURE VÍDEO . La innovació educativa a Catalunya (1) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Coordiandora: Rosa Mª de la Fuente. Directora. Escola Espai 3. Sant Joan Despí Secretària de la Societat Catalana de Pedagogia rfuente@xtec.cat. Presentació.

 

Manel Merino Cap del Servei d'Innovació Educativa manelmerino@gencat.cat

Núria Sabaté. Presidenta de l'Associació "Espiral, Educació i Tecnologia"
nsabate4@xtec.cat


Manel Salas. Responsable de pedagogia i innovació a Vedruna Catalunya Educació manelsalas
@vedruna.cat

Antoni Romero. Director de Fundació Tr@ms toniromero@fundaciotrams.org

Jaume Francecs.President de l' ACPO Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educaativa i Professional Document
jaumefrancesch@gmail.com

11:40 - 12:00 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius

12:00 - 12:30 Espai "tuit-notícies" VEURE VÍDEO (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Pere Marquès


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Zynergic / EUTOPIA Presentación. Ver vídeo.Vídeo2023

Alejandro Llinares Hallado. Zynergic <alejandro@zynergic.education>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Jovi Art 2 Bit Web

Marc Carpena <mcarpena@jovi.es>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Innovamat Presentación

Jordi Balbín <jordi@innovamat.comV


RED EDUCATIVA DIM-EDU . Desde la RED EDUCATIVA DIM-EDU estamos comprometidos en contribuir a la mejora de la educación, y con ello al desarrollo y bienestar de las personas y a la mejora de la sociedad. Y con este fin organizamos jornadas de innovación educativa como esta, estudios y otras actuaciones formativas (PROGRAMA CENTROS INNOVADORES)

Pero... nuestro objetivo NO es innovar, nuestro objetivo ES mejorar la calidad y la eficacia de la formación que ofrecemos: una formación para el siglo XXI, con fracaso escolar cero y atendiendo al desarrollo integral de cada estudiante.

El punto de partida siempre será identificar las mejoras que queremos lograr. Y a partir de aquí ver que innovaciones nos pueden ser útiles para ello. NO nos sirve cualquier innovación, SOLO aquellas con las que logramos estos objetivos de mejora que pretendemos.


Asociación ESPIRAL, EDUCACIÓN YI TECNOLOGÍA. Espiral son jornadas que ponen en contacto a personas, ideas y proyectos con los que aprende. Espiral son actividades formativas que te ayudarán a descubrir nuevas formas y métodos de trabajo. Pero, sobre todo, Espiral es un colectivo de personas que viven y sienten la educación, colaborando en proyectos de innovación con el fin de adecuarse a las necesidades de la sociedad actual.

Núria Sabaté .Presidenta de l'Associació ESPIRAL.

 

12:30 - 13:30 Panell de comunicacions-2 VEURE VÍDEO Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes). Coordina: Carmen Díez Calzada

 


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Additio: plataforma integral de gestió escolar, avaluació formativa i comunicació.

Presenta: Laura Moreno <lauramoreno@additioapp.com>


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts):Happy Code. Presentación.

Felipe Assef dos Santos <felipe@happycode.com.es>


Noves necessitats organitzatives a les escoles quan se situa l'alum...

Montserrat Brau Mastercole. <mbraualtes@gmail.com>


IA para la gestión de fotografías de menores en centros educativos

Aplicación de tecnologías de reconocimiento facial para agilizar la clasificación de fotografías y cumplir con la normativa de protección de datos.

Pau Pavón <pau@getexamfy.com>. Manuel Camacho <manu@getexamfy.com>.y Toni van Ginkel Examfy Photos


Co Creació de vídeos Internacionals amb experiències STEAM a Scient... Ver doc.

Treball col·laboratiu de creació d'una col·lecció de material audiovisual, elaborat amb referències a l'experiència Think outside the box. Hi ha un disseny comú per als vídeos: Ofereix estratègies per a l'ensenyament i l'aprenentatge STEAM amb una col·lecció de vídeos de Co Creació Internacional, en el marc de Scientix Community. El treball es completa amb una seqüència d'accions think out of the box. Es fonamenta en compartir l'experiència d'aula, 3 professors de diferents països que completen el guió de cada vídeo d'uns 3 minuts, amb materials Internacionals compartint experiències d'aula , armonitzant metodología e interessos de diversos països.

Carmen Díez Calzada. Scientix Ambassador <cadi8385@gmail.com>


El projecte APLICA. Més

Neus Lorenzo. Vicepresidenta. SCP. <nlorenzo@xtec.cat> , Rosa Mª de la Fuente. Directora. Escola Espai 3. Sant Joan Despí (Barcelona). Secretària de la Societat Catalana de Pedagogia <rfuente@xtec.cat>


Diversitat: superar la dificultad

Mª Pilar Castells Pérez <mapicastells@hotmail.com>

 

13:30 - 14:00 Taula rodona-2. VEURE VÍDEO Quines millores hauríem d'implementar a la formació inicial i continuada del professorat. Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Coordinador: Miquel Àngel Prats Fernández. Facultat Blanquerna. URL

 

 

 

Col.legi de Doctors i Llicenciats. Maria Dolors Martí

Mar Hurtado AM Rosa Sensat. Presidenta marhurtado@rosasensat.org

Ana Moreno. Directora. Impuls Educació amoreno@institucio.org

Maica Gil. Cap de servei de Formació i desenvolupament professional mcarmen.gil@gencat.cat


14:00 - 16:30 Descans. Temps lliure.


14:30 Dinar de ponents i organitzadors de la jornada.. Els ponents de la jornada estan convidats per l'organització.


16:30. Ponència-5 VEURE VÍDEO

Educació disruptiva i Intel.ligència artificial: Construcció d'un n...

Joan Domingo Farnós. expert i investigador en elearning, Intle.ligència artificial, aprenentatge i tecnologies, .... Assesora universitats, centres educatiu, empreses, institucions internacionals, lidera projectes transformadors en educació. Dóna conferències online i presencials i per damunt de tot ajuda a les persones.<juandomingofarnos@gmail.com>

16:45. Ponència-6 VEURE VÍDEO

Vull parlar d'educació.

Juana M Sancho Gil. Catedrática emèrita de Tecnologia Educativa. UB. <jmsancho@ub.edu>

17:00. Ponència-7 VEURE VÍDEO

Era Internet i de les màquines Intel.ligents: principis a considerar sobre les Tecnologies i la Innovació Educativa

Pere Marquès. XarxaEducativa DIM-EDU <peremarques@pangea.org>

17:15. Ponència-8 VEURE VÍDEO

Projecte US’MOV - Jóvenes y móviles en el aula. Web

Joan Anton Sánchez. Grup de recerca ESBRINA. UB < joananton.sanchez@ub.edu>

17:30. Ponència-9 VEURE VÍDEO

Informe ODITE sobre tendencias educativas

Juan Miguel Muñoz <juanmi.munoz@gmail.com>, Xavier Suñé <xsune@xtec.cat> Associació ESPIRAL. ODITE

 

17:45 - 18:15 Espai "tuit-notícies" VEURE VÍDEO (Micro-comunicacions en 140 segons). Coordina: Pere Marquès

 


PRESENTACIÓN-FLASH (5 minuts):VorTX.(Z).

Javier Campos <jcampos@vortx.es>


Limitless Eduaction

Jorge García Montaño <ontact@limitlessedu.app>


GENMAGIC.

Roger Rey <roger.rey1@gmail.com>

 
18:15 - 18:35 Descans. Temps d'interacció i per veure l'exposició de recursos educatius

18:35 - 19:25 Panell de comunicacions-3. VEURE VÍDEO Centres innovadors, bones pràctiques, experiències, estudis.... Comunicacions de centres innovadors i experiències de bones pràctiques d'aula. En 5 minuts (i amb suport multimèdia) explicaran els seus àmbits d'innovació, (què fan per innovar) i molt especialment la formació i suport que fereixen als mestres i la col·laboració amb les famílies (com ho fan per innovar) i l'impacte de millora que estan constatant en els resultats (aprenentatges, desenvolupament i satisfacció dels alumnes).. Coordina: Juanmi Muñoz. ODITE

 


PRESENTACIÓ-FLASH (5 minuts) Megaprofe. Funcionalitats per a docents basades en IA

Vicenç Yll Escot <vyll@demiurgos.es>


Creativitat i Educació Veure resum del taller previ. (jamboard)

Elena Ferreiro Nieto Técnica docente de la Subdirecció General d’Innovació i Formació del Departament d’Educació de Catalunya <eferreir@xtec.cat>


Projecte D'atenció Plena (PAP). Programa d'interiorització propi elaborat per una comissió que ha f....

Ángels Aguilera <angels.a@hotmail.es>. Directora. Daniel López.<dani@escolasantjosep.net> Coordinador Erasmus. . Escola Sant Josep. Terrassa (Barcelona).


Una nova mirada al batxillerat

Les Escoles FEDAC hem creat un batxillerat competencial, personalitzat, que respecta processos i enfocat al descobriment de talents. Una etapa essencial que s’obre a l’entorn i que potencia els aprenentatges de manera globalitzada.

Carlota Wetzel Borrell. Directora pedagògica de secundària i batxillerat de. FEDAC Lleida l <cwetzel@fedac.cat>


Observatori de les bretxes digitals: : L’aprenentatge digital com a....

Guillem Porres Canals. Responsable de Projectes a l’Àrea Socioeducativa i de e-Inclusió de la Fundació Esplai <gporres@fundacionesplai.org>, Raquel Poch Pallarols.UB, Departament i Didàctica i organització Educativa (DOE) <rakelpoch@ub.edu>


Projectes Erasmus+ per al professorat de secundària

Dues iniciatives adreçades al professorat de secundària, emmarcades al programa Erasmus+ de la Unió Europea. La primera és el projecte STEAME Academy, desenvolupat a la Universitat de Barcelona. Aquest pretén fomentar l'aprenentatge interdisciplinari i basat en projectes. Per això, posarà a l'abast del professorat formació, recursos i un programa de mentoria. La segona iniciativa és el projecte EmpowerDigiTeach, desenvolupat a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest projecte contribueix als esforços que s'estan duent a terme per millorar la competència digital dels docents, i es centra concretament en les capacitats de creació, modificació i compartició de recursos educatius digitals.

Silvia Alcaraz-Domínguez <silvia.alcaraz@ub.edu> UB i UOC.

 

19:25 - 20:00 Taula rodona-3. VEURE VÍDEO La innovació educativa a Catalunya (2) Els ponents convidats faran la seva exposició en uns 5 minuts. Opcionalment podran projectar una presentació multimèdia.Després hi pot haver interaccions entre els ponents o preguntes dels assistents. Coordinador: Evaristo González. Director. IES Torre del Palau. Terrassa <evaristogonzal@gmail.com> Presentació

 

Josep Serentill. President de la SCP.

Jordi Puig Voltas.Membre del Consell Social i de la Xarxa d'Experts del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya COPEC
jordipv@hotmail.com

Ana Moreno. Directora. Impuls Educació amoreno@institucio.org

Pilar Casals Bosch. Inspecció Educativa pcasals@xtec.cat

20:00 Cloenda:

COMITÈ ORGANITZADOR: Institució Cultural del CIC: Ricard Bahí, Societat Catalana de Pedagogia: Josep Serentill, Associació ESPIRAL: Carmen Láez, Núria Sabaté. Xarxa Educativa DIM-EDU: Mª Fernanda del Real, Juan Domingo Farnós. Carmen Díez, Pere Marquès (coordinació:, <peremarques@pangea.org>)
Twitter: #JORNADADIM ; #CENTROSINNOVADORES

Es poden fer comentaris aquí abaix, Cal registrar-se primer a la XARXA DIM-EDU

 

Visitas: 3339

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

NOTICIAS SOBRE LA JORNADA

ENCUENTRO DE CENTROS INNOVADORES EN A CORUÑA. A las 24 h. del 22 de abril, se cerrarán las inscripciones. 

RED EDUCATIVA DIM-EDU

Actualmente DIM-EDU es una red social educativa que conecta más de 25.000 agentes educativos de todo el mundo; de ellos, 15.000 son participantes activos en algunas de sus actividades y 5.000 están inscritos en la red.

Su objetivo es promover la innovación educativa orientada a la mejora de la calidad y la eficacia de la formación que ofrecen los centros docentes, y así contribuir al desarrollo integral de los estudiantes  y al bienestar de las personas y la mejora de la sociedad. Ver más...

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2024   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio